D66 standpunten voor Ottersum

Luchtfoto Ottersum - D66 gennep

Beeld: D66 Gennep

Een programma voor iedereen. Dat is de insteek van D66 Gennep. Meer verbinding en samenhang in keuzes door een brede visie voor alle kernen als het gaat om wonen, werken, verkeer en recreatie.

Voor de leefbaarheid van alle kernen geldt dat meer – en de juiste – woningen gerealiseerd moeten worden, dat scholen behouden moeten blijven, er goede voorzieningen moeten zijn en het verenigingsleven bruisend en levendig moet zijn. Ook belangrijk voor de leefbaarheid is dat de kernen hun karakter en identiteit kunnen behouden zodat inwoners zich er thuis en veilig voelen. Dit kan alleen als we inwoners en organisaties ook echt aan de voorkant laten meepraten en meebeslissen. Daarom is ook voor alle kernen de bestuurlijke vernieuwing van onze lokale politiek één van onze belangrijkste onderwerpen.

Ottersum is gelukkig. Dat bleek ook wel toen wij langs de deuren gingen om informatie op te halen voor het verkiezingsprogramma.

Een dorp waar veel mensen elkaar kennen en zich verbonden voelen. Een rijk verenigingsleven waar veel jonge mensen bij betrokken zijn. Een dorp dat samen al veel mooie projecten gerealiseerd heeft maar ook richting de toekomst nog haar uitdagingen heeft. Zoals een MFA (multifunctionele accommodatie), de verkeersveiligheid en de staat van de gymzaal.

Wat wij willen is dat de keuzes voor Ottersum in samenspraak met de inwoners gemaakt worden. Ook willen we dat DAG Ottersum een serieuze gespreks- en samenwerkingspartner is voor de gemeente. Een aantal andere concrete standpunten voor Ottersum zijn:

  • Ook in Ottersum zijn nog meer woningen nodig. Er is nog behoefte aan een brede variatie aan woningtypes, maar met name betaalbare starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Hoenderpark had maar een beperkt aanbod hierin. Wij richten op nog 100 extra woningen voor Ottersum.
  • Een multifunctionele accommodatie (MFA) die past bij de wensen van Ottersum en in overleg met DAG Ottersum en de Werkgroep GROOTS Ottersum tot stand komt.
  • De gymzaal in Ottersum blijft behouden, wel moet het achterstallige onderhoud opgelost worden.
  • De sport- en speelstraat is een belangrijk onderdeel van Ottersum dat ook behouden moet blijven. Het onderhoud en de (door)ontwikkeling hiervan moet door de gemeente proactief opgepakt worden.
  • Veiligere en betere verbinding voor fietsers en wandelaars tussen Ottersum en Gennep door het Niersdal. Hierbij kan ook de beleving van het Niersdal meer aandacht krijgen.
  • Wij steunen de plannen van Achates om naar een nieuwe locatie in Ottersum te verhuizen.
  • Het schoolgebouw van Ottersum moet verder gemoderniseerd worden zodat het een gezonde duurzame omgeving is.