Zorg en onderwijs

Onderwijs gemeente Gennep - D66

Beeld: D66 Gennep

Goede zorg en onderwijs zijn de basis voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen.

Wij willen een laagdrempelige en makkelijk toegankelijke gemeente voor mensen die hulp nodig hebben. De gemeente is hierbij regisseur en zorgt voor een goed netwerk waarbij vertrouwen, samenwerken en eigen kracht centraal staan.

Door onderwijs kunnen kinderen hun mogelijkheden leren kennen en talenten ontwikkelen. Alle kinderen en jongeren moeten dezelfde mogelijkheden hebben om gebruik te maken van voorzieningen en activiteiten.

Iedereen hoort erbij in onze gemeente en iedereen heeft recht op passend onderwijs en op zorg op maat.

Uitgelichte standpunten

  • In samenwerking met de scholen zorgen we voor goede, gezonde en duurzame gebouwen die voldoen aan de kwaliteitsnormen en energieneutraal worden.
  • We zetten ons in om in alle kernen de scholen te behouden.
  • Inwoners voelen zich niet altijd gezien, gehoord of veilig als zij een klacht hebben binnen het sociaal domein. Daarom willen we een onafhankelijk ombudspersoon waar iedereen terecht kan.
  • Wij kiezen voor vertrouwen, samenwerken en eigen kracht als uitgangspunten voor alle dienstverlening. We streven naar kortere en heldere lijnen voor alle vormen van de zorg.
  • Wij staan voor een menselijke benadering van onze inwoners en experimenteren met alternatieve aanpakken binnen de participatiewet die leiden tot meer maatschappelijk rendement.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 Gennep durft vernieuwende keuzes te maken voor het klimaat, de woningmarkt en de manier dat we gemeente besturen. Wij laten iedereen vrij maar niemand vallen!