Dit zijn onze standpunten

Kandidaten D66 Gennep 2

De eerste 7 kandidaat raadsleden van D66 Gennep 2022-2026. V.l.n.r. Mariska van den Hoogen, Paulus Blom, Nicoline Mulder, Laurens Hoetink, Arjen Mehlkop, Dennis de Jager en Anke Sonnemans Beeld: RC Fotografie

D66 Gennep maakt zich sterk voor een groene en sociale gemeente waarin iedere inwoner zich zien gezien en gehoord kan voelen. Als individu én als onderdeel van onze samenleving.

Daarom is het tijd voor lokale politiek die echte keuzes maakt en durft te vernieuwen.

Voor de invulling van ons programma hebben we veel inwoners uit alle kernen gesproken. De input uit deze gesprekken hebben we verwerkt in de verschillende thema’s die in ons programma terugkomen.

Onze plannen zijn verdeeld over zes thema’s:
1.      Samenwerken en besturen
2.     Natuur en duurzaamheid
3.     Leefomgeving
4.     Onderwijs en zorg
5.     Sport, cultuur en vrije tijd
6.     Ondernemen

Naast het verwerken van plannen in thema’s, kun je ook focuspunten voor de kernen terugvinden op deze website.

De rode draad in al onze plannen? Groen, sociaal, vernieuwend en altijd op zoek naar betrokkenheid en verbinding.

D66 Gennep durft vernieuwende keuzes te maken voor het klimaat, de woningmarkt en de manier dat we gemeente besturen. Wij laten iedereen vrij maar niemand vallen!