D66 standpunten voor Milsbeek

Milsbeek D66 Gennep

Luchtfoto Milsbeek Beeld: D66 Gennep

Een programma voor iedereen. Dat is de insteek van D66 Gennep. Meer verbinding en samenhang in keuzes door een brede visie voor alle kernen als het gaat om wonen, werken, verkeer en recreatie.

Voor de leefbaarheid van alle kernen geldt dat meer – en de juiste – woningen gerealiseerd moeten worden, dat scholen behouden moeten blijven, er goede voorzieningen moeten zijn en het verenigingsleven bruisend en levendig moet zijn. Ook belangrijk voor de leefbaarheid is dat de kernen hun karakter en identiteit kunnen behouden zodat inwoners zich er thuis en veilig voelen. Dit kan alleen als we inwoners en organisaties ook echt aan de voorkant laten meepraten en meebeslissen. Daarom is ook voor alle kernen de bestuurlijke vernieuwing van onze lokale politiek één van onze belangrijkste onderwerpen.

Milsbeek grenst aan een prachtig mooi stuk natuur. Inwoners zijn er trots op, genieten ervan en zijn er zuinig op. Milsbeek heeft een rijk en bloeiend verenigingsleven met veel actieve mensen en vrijwilligers. Dit horen we ook terug als we langs de deuren gaan in Milsbeek. Gelukkig liggen er al veel plannen voor woningbouw op het schap maar het blijft een punt van aandacht. Zo ook de verkeersveiligheid voor voornamelijk fietsers, de communicatie vanuit de gemeente en de (lucht)kwaliteit van het schoolgebouw.

Wat wij willen is dat de keuzes voor Milsbeek in samenspraak met de inwoners gemaakt worden. Ook willen we dat SL!M een serieuze gespreks- en samenwerkingspartner is voor de gemeente. Een aantal andere concrete standpunten voor Milsbeek zijn:

  • Het schoolgebouw van Milsbeek moet gemoderniseerd worden zodat het een gezonde duurzame omgeving is.
  • Ook Milsbeek heeft behoefte aan extra woningen. Belangrijk is het hierbij dat vooral ook de juiste woningen gebouwd worden waardoor senioren kunnen doorstromen en jongeren kunnen blijven en het karakter van het dorp behouden blijft. Samen met de mogelijkheden in bestaande bouw richten wij op 150 extra woningen voor Milsbeek.
  • De natuurgebieden rondom Milsbeek zijn prachtig en hier zijn we zuinig op. Ruim baan voor natuur, wandelen en rust, dus geen toeristische attracties of windmolens.
  • De verkeersveiligheid moet verbeterd worden op een manier die niet ten koste gaat van natuur of het probleem verlegt.
  • Bedrijventerrein de Ovenberg is een klein industrieterrein met veelal MKB bedrijven. Samen met ondernemers maken we een plan om het te revitaliseren.
  • De dorpsraad in Milsbeek wordt een volwaardig gesprekspartner van de gemeente als het gaat om ontwikkelingen van de kern.