Onze Mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Naast de raadsleden zijn er ook vele andere leden op de achtergrond actief. Een aantal leden doen dit ook in een officiele rol. Als burgerraadslid kan je bijvoorbeeld zitting nemen in de voorbereinde raadsvergadering. Ze zijn dan ook erg belangrijk in de ondersteuning van de raadsleden.

Zonder een goed bestuur kom je niet ver. Voor de gemeentes Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.