Dennis de Jager

Dennis de Jager - Dennis de Jager kandidaat-raadslid D66 Gennep Beeld: RC Fotografie

Durf kansen te grijpen
Initiatieven van onze eigen inwoners dienen we met beide handen aan te pakken en hun inzet moeten we waarderen. Haalbare en breed gedragen plannen verdienen onze aandacht.

  • 49 jaar
  • Gennep

Goed om via deze weg wat meer over mezelf te mogen vertellen: Dennis de Jager, 46 jaar oud en woonachtig in Gennep met mijn partner en onze 3 kinderen (twee meiden van bijna 13 en een zoon van 8 jaar).

Van oorsprong Nijmegenaar, maar 16 jaar geleden neergestreken in onze gemeente. Werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs als docent en mentor van leerlingen met psychiatrische- of gedragsproblematiek en in mijn vrije tijd graag creatief bezig rondom ons huis aan de rand van Gennep Zuid.

Ruim 10 jaar geleden heb ik samen met twee anderen de “IdTrofee” gewonnen, een wedstrijd waarbij inwoners werden uitgenodigd zelf te komen met plannen die de leefbaarheid zouden vergroten. De kinderboerderij was een feit. Vanaf dat moment ben ik als vrijwilliger aan de slag op de leukste kinderboerderij van de regio. Mooi werk waarbij je diverse mensen leert kennen, onze bezoekers een leuk en ontspannend uitje kunt bieden, maar ook als sociale ontmoetingsplaats mag dienen voor menig Gennepenaar.

Maar ook heb ik me in het verleden enige tijd mogen inzetten voor de lokale politiek. Een omgeving waar ik nog meer overtuigd werd van de betrokkenheid, kracht en inventiviteit van onze eigen inwoners daar waar het gaat om plannen die hen aangaan of waar zij zich hard voor willen maken. Dit moeten we koesteren en daar waar mogelijk faciliteren maar vooral blijven stimuleren.
Zo heb ik me recent aangesloten bij een gemotiveerde groep inwoners van Gennep Zuid die de schouders willen zetten onder een herstart van Buurthuis Van Ons. Mooi om te zien hoe men -zeker in de huidige tijd- wat extra’s wil doen voor elkaar, voor de gemeenschap, voor je directe woonomgeving.

Inwoners informeren, betrekken bij -en meenemen in processen. Dat is waar ik me de komende jaren voor wil inzetten bij D66. En daarbij heb ik jouw steun hard nodig. Blijf dus vooral betrokken, de kracht van onze gemeenschap!

Lokale betrokkenheid

Veel mensen kennen mij wellicht vanuit mijn vorige termijn als raadslid voor een nu niet meer actieve lokale partij.

Momenteel ben ik betrokken bij andere plaatselijke activiteiten zoals de Stichting Buurthuis Van Ons Gennep (i.o), waar ik een bestuursfunctie mag vervullen. Ook als mede oprichter en voorzitter van Stichting Kinderboerderij Gennep zet ik me al ruim 10 jaar in om mens en dier met elkaar in contact te brengen en hen een recreatieve beleving te brengen. Bestuurlijk ben ik tevens nog actief als voorzitter van de Stichting Dierenhulp en Kinderboerderij Beuningen.

Naast mijn werk als docent en mentor binnen het voortgezet speciaal onderwijs ben ik -vanuit mijn kennis en passie voor het onderwijs- daarnaast ook nog actief als MR lid van basisschool de Ratel in Gennep en tevens lid van de overkoepelende GMR van Lijn83 p.o.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Kinderboerderij Gennep; heerlijk kijken naar de dieren, de diversiteit aan bezoekers en een praatje maken met bekenden of bezoekers.

Bossen van Gennep Zuid/Heijen: lekker wandelen met de honden en kinderen en in de winter heerlijk genieten van een betoverend wit en rustiek landschap.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Binden en boeien van onze jonge inwoners door in te steken op passende woningbouw en behoud van essentiële voorzieningen.

Meer gebruik maken van de kracht van onze inwoners. Kennis, kunde maar vooral (woon)ervaring betrekken bij initiatieven vanuit de samenleving.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Actief informeren, betrekken en meenemen van inwoners in de procesgang -bij initiatieven die hen aangaan- door de gemeente.
  • Budget voor innovatieve burgerparticipatie of burgerinitiatieven opnemen in de begroting tijdens de komende raadsperiode.
  • Subsidiebeleid van de gemeente herzien en ombuigen tot beleid waarbij subsidie verstrekt wordt voor de mate waarin gestreefd wordt tot samenwerking, saamhorigheid, inclusiviteit en participatie in plaats van verstrekken van subsidie op basis van ledenaantallen.