Laat iedereen vrij, maar niemand vallen — het sociaal-liberalisme van D66

Bekijk de video van Martijn

Martijn - Hoe vrij zijn we als Martijns toekomst wordt bedreigd door klimaatverandering? Beeld: D66

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Sociaal-liberalen staan voor ‘vrijheid in verbondenheid’. Volgens ons is ieder mens een uniek individu, maar zijn we ook sociale wezens, die hun vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen.

Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. Als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen, als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt, dat iedereen kan meepraten. En als de wereld waarin we leven ook van waarde is voor generaties na ons.

Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.

We hebben de uitgangspunten van D66 Gennep vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die gebaseerd zijn op de nationale richtingwijzers die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan onze acties in de gemeente, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

  1. Vernieuwend denken
  2. Vertrouwen op de eigen kracht van onze inwoners
  3. Denken over (gemeente)grenzen heen
  4. Werken aan een duurzame gemeente
  5. Zorgen voor een inclusieve gemeenschap

Lees meer op de website van ons wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting.