Samenwerken en besturen

bestuurlijke vernieuwing D66 Gennep

Beeld: D66 Gennep

Een betrouwbare overheid is volgens ons een duidelijke, open en begrijpelijke overheid. Een overheid die mensen bij haar plannen betrekt, naar ze luistert en ze serieus neemt.

Meepraten moet vanzelfsprekend worden. Heldere en betrouwbare communicatie is hierbij belangrijk.

Het vertrouwen in de politiek is laag. Wij blijven ons inzetten om dit te herstellen.

Door vanaf het begin jou als inwoner te betrekken bij nieuwe plannen en niet achteraf pas ‘inspraak’ geven, maken we hier een serieuze start mee. Onze standpunten geven hier een concrete invulling en uitvoering aan.

Uitgelichte standpunten

  • Via wijkbudgetten geven we inwoners meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld. Zij weten samen het beste wat in hun omgeving echt nodig is.
  • Door het instellen van een burgeramendement betrekken we inwoners inhoudelijk bij de besluitvorming zodat ze onderwerpen en wijzigingen op de raadsagenda kunnen indienen
  • Inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan een burgerforum. Zo kunnen ze adviseren over beleidskwesties en kan het gemeentebestuur dit meenemen in haar besluitvorming.
  • Geen vooruitgang zonder goede feedback. Wij willen de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente inzichtelijk maken en verbeteren door het instellen van een feedbacksysteem.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 Gennep durft vernieuwende keuzes te maken voor het klimaat, de woningmarkt en de manier dat we gemeente besturen. Wij laten iedereen vrij maar niemand vallen!