D66 standpunten voor Heijen

Heijen-D66-Paulus-en-Joost

D66 kandidaten Heijen Joost en Paulus Beeld: RC Fotografie

Een programma voor iedereen. Dat is de insteek van D66 Gennep. Meer verbinding en samenhang in keuzes door een brede visie voor alle kernen als het gaat om wonen, werken, recreatie en verkeer.

Voor de leefbaarheid van alle kernen geldt dat meer – en de juiste – woningen gerealiseerd moeten worden, dat scholen behouden moeten blijven, er goede voorzieningen moeten zijn en het verenigingsleven bruisend en levendig moet zijn. Ook belangrijk voor de leefbaarheid is dat de kernen hun karakter en identiteit kunnen behouden zodat inwoners zich er thuis en veilig voelen. Dit kan alleen als we inwoners en organisaties ook echt aan de voorkant laten meepraten en meebeslissen. Daarom is ook voor alle kernen de bestuurlijke vernieuwing van onze lokale politiek één van

onze belangrijkste onderwerpen.

Heijen heeft een echt dorps karakter. Dit willen de mensen in Heijen ook zo houden. De saamhorigheid, bereidheid en veerkracht om er samen iets moois van te maken is enorm. Wat opviel toen wij in Heijen langs de deuren gingen waren de vele zorgen. Zorgen om de vergrijzing, het gebrek aan woningen en het voorbestaan van verenigingen en de school.

Wat D66 betreft staat de leefbaarheid van Heijen voorop. Daarom willen wij dat de keuzes voor Heijen in samenspraak met inwoners gemaakt worden. Ook willen we dat Heije Moijer een serieuze gespreks- en samenwerkingspartner is voor de gemeente. Een aantal andere standpunten voor Heijen zijn:

  • We gaan voor de leefbaarheid van Heijen.
  • We blijven kritisch op de ontwikkelingen rondom haven Heijen; leefbaarheid, gezondheid en natuur moeten prioriteit blijven houden boven economische groei. De balans tussen mens, natuur en economie moet hersteld worden. We willen de identiteit van Heijen als dorp met een landelijk karakter behouden.
  • De vergrijzing in Heijen is het sterkst van alle kernen. Om dit een halt toe te roepen moeten er meer woningen komen voor jongeren en jonge gezinnen. Dit kan door nieuwbouw, een betere doorstroming van senioren maar ook door meer mogelijk te maken in bestaande gebouwen.
  • Om meer woningbouw mogelijk te maken zijn geluidswerende maatregelen langs de N271 noodzakelijk.
  • De balans tussen mens, natuur en economie moet hersteld worden.
  • Voor de leefbaarheid van Heijen is het essentieel dat de basisschool behouden blijft en het MFA er ook echt gaat komen.
  • Heijenaren laten al jaren zien hun eigen boontjes goed te kunnen doppen. Wij willen geen plannen voor hen bedenken maar hen vooral faciliteren in alle plannen die er al zijn.