D66 Standpunten voor Gennep

Uitzicht richting Gennep standpunten D66 Gennep

Beeld: D66 Gennep

Een programma voor iedereen. Dat is de insteek van D66 Gennep. Meer verbinding en samenhang in keuzes door een brede visie voor alle kernen als het gaat om wonen, werken, verkeer en recreatie.

Voor de leefbaarheid van alle kernen geldt dat meer – en de juiste – woningen gerealiseerd moeten worden, dat scholen behouden moeten blijven, er goede voorzieningen moeten zijn en het verenigingsleven bruisend en levendig moet zijn. Ook belangrijk voor de leefbaarheid is dat de kernen hun karakter en identiteit kunnen behouden zodat inwoners zich er thuis en veilig voelen. Dit kan alleen als we inwoners en organisaties ook echt aan de voorkant laten meepraten en meebeslissen. Daarom is ook voor alle kernen de bestuurlijke vernieuwing van onze lokale politiek één van onze belangrijkste onderwerpen.

Gennep is een prachtig stadje met een mooie geschiedenis en een mooi centrum. Het is er fijn wonen met zoveel mooie natuur, cultuur, voorzieningen en mensen om je heen! Er ligt nog een mooie uitdaging om Gennep ook het stadje van en voor iedereen in de hele gemeente te laten zijn en de balans tussen historie en vernieuwing goed te houden.

Uiteraard zijn wij ook in Gennep langs de deuren gegaan om te horen wat jij als inwoner echt belangrijk vindt. Deze werkwijze sluit ook aan bij onze insteek voor de toekomst.

Wat wij willen is dat de keuzes voor Gennep in samenspraak met de inwoners gemaakt worden en dat de wijkraden een serieuze gespreks- en samenwerkingspartner zijn voor de gemeente. Een aantal andere standpunten voor Gennep zijn:

  • Niet alleen maar nieuwbouw maar ook makkelijker woningsplitsen, woningdelen en herbestemmen van panden. Zo zorgen we voor 400 extra woningen.
  • Alle wegen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km per uur en in meer wijken terug naar stapvoets en meer prioriteit geven aan fietsers, voetgangers en spelende kinderen.
  • Doorstroming en veiligheid van fietsers aanpakken door een betere, veiligere fietsinfrastructuur en bijzondere aandacht voor de Maasbrug, route door het centrum en schoolroutes.
  • Aantrekkelijkheid van het winkelgebied vergroten door een verdere concentratie van winkels richting de oude kern.
  • Het gebied rondom KEC, sporthal en zwembad verder ontwikkelen tot groene, centrale sport- beweeg – en speellocatie.
  • Budgetten per wijk om straten groener te maken en om meer groene speelruimte te creëren.
  • In iedere wijk een wijkraad als gesprekspartner en klankbord voor alle ontwikkelingen in de gemeente.
  • Vervuiling tegengaan door meer afvalbakken te plaatsen en frequenter te legen.