Sport, cultuur en vrije tijd

Muurschildering Tunnel

Beeld: D66 Gennep

De gemeente Gennep heeft een rijk en vitaal verenigingsleven met diverse sporten, muziek, zang, toneel, Nederlandse- en Limburgse cultuurhistorie, carnaval en kunstcollectieven en niet te vergeten de gildes, schutterijen en de diverse comités. Deze zijn het cement van de samenleving.

Sporten en bewegen is niet alleen belangrijk voor de fysieke maar ook de mentale

gezondheid van alle mensen. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen ongeacht een (fysieke) beperking of persoonlijke financiële situatie van iemand. Dit geldt ook voor de kunst en cultuur.

De rol van de gemeente Gennep, zoals wij die als D66 zien, is om dit in stand te houden en te ondersteunen met om te beginnen een beter subsidie- en evenementenbeleid.

Uitgelichte standpunten

  • Het bestaande evenementenbeleid willen we herzien zodat er in onze gemeente voldoende mogelijkheden blijven voor mooie, bruisende evenementen.
  • Door herziening van de ondersteuningsregeling sociaal domein kunnen we subsidies verlenen op basis van plannen die invulling geven aan participatie en inclusiviteit in plaats van ledenaantallen.
  • In de buurt van scholen zien we graag een multi-sportveld waar buiten gegymd kan worden, sportverenigingen kunnen trainen en waar iedereen kan sporten en bewegen.
  • Samen met alle betrokkenen ontwikkelen we een nieuwe activerende sport- en beweegvisie waarin o.a. accommodatiebeleid van alle kernen, sportevenementen, topsport, anders georganiseerde sporten en sporten met een beperking aan bod komen.
  • Vrijwilligers die zich inspannen voor het behoud en de ontwikkeling van ons erfgoed, natuur en cultuur gaan we extra stimuleren en ambtelijk ondersteunen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 Gennep durft vernieuwende keuzes te maken voor het klimaat, de woningmarkt en de manier dat we gemeente besturen. Wij laten iedereen vrij maar niemand vallen!