D66 standpunten voor Ven-Zelderheide

Ven-Zelderheide canvas D66 Gennep

Beeld: D66 Gennep

Onze visie op de verschillende thema’s zijn de Een programma voor iedereen. Dat is de insteek van D66 Gennep. Meer verbinding en samenhang in keuzes door een brede visie voor alle kernen als het gaat om wonen, werken, verkeer en recreatie.

Voor de leefbaarheid van alle kernen geldt dat meer – en de juiste – woningen gerealiseerd moeten worden, dat scholen behouden moeten blijven, er goede voorzieningen moeten zijn en het verenigingsleven bruisend en levendig moet zijn. Ook belangrijk voor de leefbaarheid is dat de kernen hun karakter en identiteit kunnen behouden zodat inwoners zich er thuis en veilig voelen. Dit kan alleen als we inwoners en organisaties ook echt aan de voorkant laten meepraten en meebeslissen. Daarom is ook voor alle kernen de bestuurlijke vernieuwing van onze lokale politiek één van onze belangrijkste onderwerpen.

In Ven-Zelderheide is het fijn wonen. De inwoners genieten van het karakter van het dorp en de samenhorigheid. Dat blijkt ook wel, want hoe vaak hoor je nou dat er bij verkoop veel woningen gegund worden aan jongeren van het eigen dorp?

In Ven-Zelderheide wonen? Aan de locatie zal het niet liggen, wel aan het aantal woningen. Klein maar fijn heeft dan ook nadelen. Daarom is het belangrijk dat er voor jonge mensen woningen komen zodat de school behouden blijft.

Wat wij willen is dat de keuzes voor ’t Ven in samenspraak met de inwoners gemaakt worden. Ook willen we dat de dorpsraad een serieuze gespreks- en samenwerkingspartner is voor de gemeente. Een aantal andere concrete standpunten voor Ven-Zelderheide zijn:

  • De rol van de basisschool is cruciaal en moet behouden blijven.
  • Er komen al woningen bij, maar extra woningbouw is nodig om voorzieningen in de toekomst intact te houden. Hierdoor kunnen meer gezinnen zich vestigen in ’t Ven. Wel moet het karakter en lintvorm van het dorp behouden blijven.
  • Er moet volop ruimte zijn voor kleinschalige lokale initiatieven zoals tiny houses, mantelzorgwoningen op eigen grond en woningen splitsen.
  • De verkeersveiligheid in Ven-Zelderheide nog verder verbeteren.
  • Bij de bouw van nieuwe woningen hoort ook een goed parkeerbeleid om verkeersoverlast te voorkomen.