Wonen en Leefomgeving

Woningbouw-Ottersum-gem-Gennep

Hoenderpark Ottersum Beeld: D66 Gennep

Iedereen heeft recht op een betaalbare en passende woonplek. Een plek waar je je thuis kunt voelen. De huidige woningmarkt maakt dit onmogelijk en daarmee is het thema ‘wonen’ belangrijker dan ooit.

De gemeente Gennep is te mooi om zonder visie helemaal vol te bouwen. Dus we zullen door moeten pakken, maar wel op een innovatieve manier waarbij we blijven aansluiten bij de diversiteit aan woonwensen. Hiervoor kijken wij naar nieuwe woonconcepten in alle kernen die bijdragen aan een oplossing. Nieuwbouw alleen is niet
genoeg. We moeten ook inzetten op het beter

benutten van de bestaande bouw en het plaatsen van mantelzorgwoningen nog makkelijker maken. Hierbij mogen we niet de uitdagingen die er zijn rondom het verduurzamen van reeds bestaande woningen uit het oog verliezen.

Iedere kern in onze gemeente kent verkeersonveilige plekken. Met nog meer auto’s, (elektrische) fietsen en inwoners is het noodzakelijk dat er een lange termijn visie komt voor een goede verkeersafwikkeling in onze hele gemeente. Zodat we niet het probleem blijven verleggen maar juist aanpakken.

Uitgelichte standpunten

  • We streven naar zoveel mogelijk nieuwe woningen en willen daarbij veel ruimte bieden voor bijvoorbeeld mantelzorgwoningen, studio’s, tiny houses, tijdelijke woningen en CPO’s.
  • Naast nieuwbouw willen we dat de bestaande woningvoorraad benut wordt door bijvoorbeeld woningen te splitsen en mogelijkheden te bieden voor het bewonen van bijgebouwen en langdurig leegstaande panden.
  • Eigenaren stimuleren en ondersteunen we hun panden te vergroenen en verduurzamen. Dit zorgt voor een fijne(re) leefomgeving en is goed voor het milieu. De gemeente dient hier nog meer in te ondersteunen.
  • We willen dat alle inwoners mee kunnen doen met de energietransitie. Iedereen moet kunnen participeren in energieprojecten. Financiering van rendabele duurzaamheidsmaatregelen (isolatie, zonnepanelen, groene daken e.d.) moet voor iedereen beschikbaar komen. En ook huurders krijgen toegang tot relevante gemeentelijke regelingen en ondersteuning.
  • In samenspraak met inwoners, scholen en ondernemers komt er voor de hele gemeente een toekomstvisie verkeersveiligheid met extra aandacht voor de kernen en gevaarlijke situaties.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 Gennep durft vernieuwende keuzes te maken voor het klimaat, de woningmarkt en de manier dat we gemeente besturen. Wij laten iedereen vrij maar niemand vallen!