Natuur en duurzaamheid

Natuur-gemeente-Gennep-D66

De prachtige natuur in de gemeente Gennep Beeld: AvW

Wereldwijd hebben we te maken met een groot en complex klimaatvraagstuk. De vraag is dan niet of maar hoe wij hier lokaal ons steentje aan kunnen bijdragen.

Dat klinkt lastig maar het kan! Zo willen we bijvoorbeeld inwoners van onze gemeente stimuleren lokaal te kopen en restafval te reduceren. Ondernemers willen we belonen wanneer ze grondstoffen hergebruiken.

Natuur en duurzaamheid gaan vaak hand in hand. Deze onderwerpen vragen om meer dan alleen het terugdringen van CO2 uitstoot. Natuur, milieu en duurzaamheid hebben een lange termijnvisie nodig. Daarom nemen we deze criteria mee in de keuzes die we moeten maken. De gemeente heeft hier een voorbeeldrol in en moet ook zorgdragen dat iedereen de mogelijkheid heeft, ongeacht hun financiële situatie, om hieraan bij te dragen.

Uitgelichte standpunten

  • De gemeentelijke organisatie moet in 2030 klimaatneutraal zijn.
  • Alle inwoners moeten mee kunnen doen met de energietransitie. Financiering van goede en duurzame regelingen moeten voor iedereen mogelijk zijn.
  • We zijn zuinig op de mooie natuurgebieden in onze regio en staan voor een actieve en niet vrijblijvende samenwerking tussen gemeente en alle natuurbeheerders en beschermers.
  • Samen met inwoners en bedrijven willen we onze leefomgeving nog verder duurzaam vergroenen. Door meer bomen, struiken en bloemen gaat het hele ecosysteem erop vooruit.
  • Naast bewustwording over hoe we ons afval kunnen verminderen en nog beter scheiden, willen we beleid en doelen voor een drastische afvalreductie.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

D66 Gennep durft vernieuwende keuzes te maken voor het klimaat, de woningmarkt en de manier dat we gemeente besturen. Wij laten iedereen vrij maar niemand vallen!