Verhuizing v.v. Achates

Tijdens de raadsvergadering van 17 april stond, toch wel enigszins plotseling, de verhuizing van Achates op de agenda. Dit mede vanwege de vragen die wij als D66 gesteld hebben over dit onderwerp.

Positieve ontwikkeling

Er loopt al enige tijd een traject om een nieuwe locatie te vinden voor v.v. Achates. Een nieuwe locatie wordt door eigenlijk bijna iedereen beschouwd als een mooie kans voor v.v. Achates en voor Ottersum. Los van de beschikbare ruimte en kwaliteit van de velden is de veiligheid rondom de huidige locatie simpelweg niet goed. Wij staan als D66 Gennep dan ook positief tegenover een nieuwe locatie.

Vergeten de omwonende te informeren

Er is ondertussen ook een nieuwe potentiële locatie gevonden, namelijk tussen de Bredeweg en de Goorseweg., Op deze locatie zijn de eerste stappen al gezet en sinds kort is nu officieel bekend gemaakt dat dit ook de nieuwe locatie moet worden. Er wordt ondertussen dan ook hard gewerkt door de betrokken partijen om te komen tot een bestemmingsplan wijziging (planning eind 2023). Helaas zijn ze met al dat harde werk vergeten de omwonende tijdig te betrekken of eigenlijk überhaupt te informeren.

Toevallig ontdekt

De omwonende zijn er zelf achter gekomen omdat iemand toevallig de grondboringen zag en de puzzelstukjes aan elkaar kon leggen. Na de schoovoetende bevestiging kwamen logischerwijs snel de zorgen over onder andere de afstand tot de woningen, geluidsoverlast en verkeersveiligheid.
In het voortraject zijn veel partijen betrokken en is er eigenlijk meestal sprake van een goed proces. Alleen bij de eerste concrete stap waarin wij als gemeente een cruciale rol spelen gaat het direct fout. Helaas hebben wij dit al heel vaak gezien, al helemaal bij ruimtelijke ontwikkelingen. Inwoners worden vaak pas te laat betrokken/geïnformeerd in de planvorming en vaak pas op het moment dat bijna alles al vastligt.

Daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering een duidelijk signaal afgegeven. Dit proces zit nog in een relatief vroeg stadium en ondanks de gemiste kans (en alle onzekerheden die dit met zich meebrengt) kan er nog een inhaalslag gemaakt worden.

Tijdens de raadsvergadering heeft wethouder Stevens aangeven dat de omwonende betrokken gaan worden en dat er heel veel ruimte is waardoor er ook nog de nodige mogelijkheden zijn om ook enigszins toe te komen aan de wensen van de omwonende. Diezelfde wethouder gaf ook aan dat, ondanks alle onrust en een debat van een uur, er tot nu toe eigenlijk nog niks mis was gegaan.

Het zou zonde zijn als een vereniging als v.v. Achates waarbij zoveel inwoners betrokken zijn en die zoveel goeds doet voor Ottersum tegenover de eigen buren komt te staan omdat de gemeente het proces niet goed bewaakt. In raadsinformatiebrief van 17 mei staat dat nu de participatietrajecten opgestart worden.

Wij blijven het proces dan ook kritisch volgen om te zorgen dat er een goede oplossing komt voor v.v. Achates, waarbij ook de omwonende betrokken worden.