Nicoline Mulder

Nicoline Mulder - Nicoline Mulder kandidaat-raadslid D66 Gennep Beeld: RC Fotografie

Vanuit mijn werk als adviseur complexe projecten ken ik de kracht van het werken vanuit een visie. Een visie verbindt mensen met elkaar die dezelfde waarden delen, en werken aan eenzelfde beeld over de samenleving. Dat beeld verwoord ik graag als een groene en sociale leefomgeving. Voortdurend onze aandacht dáárop richten maakt dat we de goede dingen doen. Om ze ook goed te doen toetsen we ze aan onze waarden. Binnen D66 vind ik de waarden die voor mij van groot belang zijn: progressief, op basis van vertrouwen, duurzaam en inclusief.

  • 56 jaar
  • Milsbeek

Graag zet ik me ervoor in om tegenover het ad hoc handelen van politiek en gemeente een heldere langetermijnvisie te stellen. Met name waar het over natuur gaat, in relatie tot economie, wonen en toerisme is dat hard nodig. Zo kunnen de achterkleinkinderen van onze achterkleinkinderen net als ik verliefd worden op de prachtige natuur en de mooie samenleving van alle kernen van de gemeente Gennep.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De drie vijvers van de St. Jansberg; ‘on-Nederlands’ mooi.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Onze gemeente heeft een prachtige natuur en geweldige mensen. Vanuit deze elementen moeten wij door blijven groeien als groene en sociale leefomgeving.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Minder ad hoc en meer lange termijn beleid
  • Sterkere focus op natuur en milieu
  • Bestuurlijke vernieuwing