Goed onderwijs begint bij een goed schoolgebouw

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Gennep hebben recht op gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is een prachtige ambitie maar goed onderwijs begint wel met een goed gebouw. Het lijkt erop alsof dit voor een groep kinderen in onze gemeente niet is weggelegd.

Tijdelijke huisvesting

Al bijna twee jaar zitten de kinderen en leerkrachten van SO Mikado zij in de wachtkamer van de oude ‘Maria Goretti’. Eerst in afwachting van een verhuizing naar het KEC, nu in afwachting van … ja waarvan eigenlijk? Dat is maar voor weinig mensen duidelijk.

Onduidelijkheid

Al bijna een jaar proberen wij middels vragen en een motie om hier duidelijkheid over te krijgen. Dit lukt maar niet. Na 16 maanden mag wel geconcludeerd worden dat onze gemeente en Stichting PuntSpeciaal samen niet tot overeenstemming kunnen komen over wat een goed gebouw is. Daarnaast bemerken wij dat bij leerkrachten, ouders en bestuurders ook nog steeds de vraag leeft waarom het KEC niet aangepast kan worden zodat de Mikado daar alsnog bij kan. Juist de koppeling tussen het reguliere basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (Primide) en speciaal onderwijs (Mikado) maakte het KEC uniek.

Motie

Om deze impasse te doorbreken hebben wij een motie geschreven welke wij inbrengen tijdens de begrotingsbehandeling over 2023. Omdat wij vinden dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen.
Wat wij graag zouden willen voor de kinderen, ouders en team van Mikado? De hele motie kun je hier lezen.