Op naar een huis van de stad

De kogel is door het stadhuis!

Dinsdag 12 november is het besluit genomen; de gemeente gaat een nieuw stadhuis realiseren op het Trapezium-terrein. Nieuwbouw dus. De fractie van D66 Amersfoort heeft hiervoor gestemd en ook nadrukkelijk gekoerst op dit besluit.
Dit dossier ligt al heel lang in de Raadszaal. Daarom gaan we even terug in de tijd.
Een korte geschiedenis

Sinds 2006 wordt er in de gemeenteraad al gesproken over een toekomst van het stadhuis. Dat dit een politiek gevoelig dossier is, blijkt wel uit het feit dat er in 2012 de toenmalige verantwoordelijk wethouder is opstapt. In het coalitieakkoord van 2014-2018 werd er nadrukkelijk gesproken over het renoveren van het stadhuis. Het stadhuis heeft het energieverbruik label G, kent veel asbest, en is geen toekomstbestendig gebouw voor de werknemers van de gemeente Amersfoort.

D66 Amersfoort heeft zich altijd hard gemaakt voor een Huis van de Stad. Een stadhuis dat toegankelijk, duurzaam en betaalbaar is. In 2018 is er een besluit genomen door de gemeenteraad voor renovatie, maar bij het coalitieakkoord van 2018-2022 is er toch gekozen om opnieuw de keuze van renovatie tegen het licht te houden. Dit omdat bij renovatie heel kostbaar bleek om van het bestaande gebouw een aardgasvrij stadhuis te maken. Het meest haalbare was namelijk energielabel C. Daar komt bij dat er meer asbest in het pand zit dan gedacht. Dit betekende dat het College van B&W de renovatie niet binnen het geplande budget kon uitvoeren.

Het besluit van 2019
Op dinsdag 12 november is het dan zover. Met deze historie heeft D66 Amersfoort voor een nieuw stadhuis gekozen op het Trapezium-terrein. Hier komt een energieneutraal gebouw, want wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Verder ligt het op een centraal punt in de stad wat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. De jaarlijkse (vaste) lasten dalen met ruim 200.000 euro. Een win-win situatie dus.

Veel aandacht voor het participatieproces
Om tot dit uiteindelijk besluit te komen, is de stad bij verschillende inloopbijeenkomsten betrokken. Er is veel geparticipeerd. Dit proces is tot stand gekomen waar D66-wethouder Stegeman verantwoordelijk is. Wij zijn zeer tevreden met de manier waarop Willem Jan dit heeft gedaan. Als Democraten 66 blijven wij ons hard maken voor het betrekken van de inwoners uit Amersfoort. Op elk dossier kunt u dat van ons verwachten.

Op naar een Huis van de Stad
Met dit besluit volgt het programma van eisen dat wordt opgesteld door het college voor het Huis van de Stad waarin samen met u duurzaamheid, toegankelijk en betaalbaarheid leidend zijn!
 
 
Tyas Bijlholt is woordvoerder op dit dossier. U kunt uiteraard altijd contact met hem opnemen.