Het klimaat verandert en dat vraagt van ons dat we mee moeten veranderen. Dit is nodig om een leefbare stad te blijven en om schade aan panden, aan infrastructuur en aan de natuur zoveel mogelijk te voorkomen. In Amersfoort doen we hier al veel aan en daar mogen we trots op zijn. De vraag is alleen: Doen we voldoende en doen we het juiste?

Meer groen is het devies

Hét wapen tegen de gevolgen van extreem weer is meer groen en minder stenen. Bij extreme regenbuien kan een groot deel van het water dan de grond in lopen en niet tot afstroming komen. Met deze grondwateraanvulling kan het groen ook langer een droogteperiode doorstaan. Groen geeft daarnaast verkoeling; door schaduw en doordat het hitte omzet in verdamping (van regenwater via hun huidmondjes). Daarnaast draagt meer groen bij aan het versterken van de biodiversiteit, het verbeteren van een gezonde leefomgeving en het aantrekkelijker maken van straten.

De verandering is ingezet

De gemeente Amersfoort heeft het programma Klimaatbestendige en Groene stad, waarmee het regie voert om Amersfoort klimaatbestendig te krijgen in 2050.
Dit programma bevat twee hoofdlijnen: 
· Het ontstenen en vergroenen van de openbare ruimte.
Denk hierbij aan het vergroenen van straten als het riool en/of de weg wordt vervangen. Hierbij wordt vaak ook de opvang- en infiltratiecapaciteit voor regenwater vergroot door wadi’s of infiltratieriolering. Daarnaast vergroent de gemeente versteende plekken onder de naam ‘Operatie Steenbreek openbare ruimte’. 
· Het stimuleren van inwoners om hun tuinen te vergroenen en om regenwater van het dak in hun tuin te laten infiltreren.
Hiervoor worden regenwatercoaches ingezet, zijn er subsidies voor groene daken, hebben we een website met informatie en voorbeelden en is er een netwerk Steenbreek, dat inwonersinitiatieven faciliteert.

Maar doen we wel voldoende?

Een van de projecten uit dit programma is het gemeentelijk rioleringsplan. Hierin staan wel doelen op het gebied van omgaan met extreme regen, maar wat zijn onze doelen op het gebied van extreme hitte/droogte en op het gebied van overstromingen door bijvoorbeeld een dijkdoorbraak? Hoe zien wij een klimaatadaptief Amersfoort voor ons? Wat zien we om ons heen in 2050?
Raadslid Wytse Dassen pleit ervoor dat er helder en concreet beleid komt op het gebied van klimaatadaptatie. In essentie gaat het over welke risico’s (kans van optreden x het gevolg) van extreem weer acceptabel zijn en welke niet acceptabel zijn. Daarop kunnen we afstemmen welke maatregelen we gaan nemen en hoeveel extra budget daarvoor nodig is. In de ogen van Wytse is het een politieke keuze om te bepalen hoever we willen gaan om extremen op te vangen.

Goed voorbeeld doet volgen

Ga vooral niet wachten op dat beleid en kijk wat jij kan doen! Zo vangt Wytse bijvoorbeeld zijn regenwater op in een ondergrondse tank van 3.500 liter, waarmee hij zijn toilet doorspoelt, zijn kleren wast en zijn tuin bewatert (filmpje). Ook heeft Wytse een groene oprit, zodat het water de bodem in kan. Verder is hij samen met andere bewoners en de gemeente aan het kijken hoe ze in zijn wijk het afstromend regenwater van de berg kunnen opvangen in groenvakken, zodat het de bodem in kan (website Bergwater).

Kortom, ontsteen en infiltreer. Samen houden we Amersfoort leefbaar!