Regiovergadering

Wees er bij deze regiovergadering want het verkiezingsprogramma voor de statenverkiezingen provincie Utrecht wordt vastgesteld. Wat vind jij van natuurbeleid, waterkwaliteit, infrastructuur en openbaar vervoer in onze provincie? Amendementen op het programma kunnen tot 19 november worden ingediend. Op de vergadering op 10 december wordt er over deze amendementen gestemd en wordt het uiteindelijke programma vastgesteld.

Houd de nieuwsbrief (email aan leden) van D66 Midden Nederland in de gaten voor het programma en de locatie van deze vergadering.