Provinciale statenverkiezingen

Op 15 maart stemt Nederland weer voor de provinciale statenverkiezingen. Via deze provinciale statenleden wordt de samenstelling van de eerste kamer bepaald. Ook stem je op 15 maart voor de waterschapsverkiezingen, deze zijn cruciaal voor de inrichting van natuur en landbouw in onze provincie.

In de periode voor de provinciale statenverkiezingen op 15 maart gaan wij regelmatig flyeren en gesprek aan op straat en aan de deur. Ga je een keer mee?

Op 15 maart 10.00 uur in Halewijn sluiten we de verkiezingscampagne af en volgen we samen de uitslagen. Welkom!