Dcafé Maart

Het Dcafé is een gezellige discussieavond met partijgenoten. Van harte welkom! Donderdag 28 maart vanaf 20 uur in Halewijn, Hof 14. Het thema is deze keer populisme.

De verborgen psychologie achter populisme. 
Hoe komt het dat wereldwijde populistische politieke partijen snel aan populariteit winnen? 
Hoe komt het dat politieke figuren die er geen moeite mee hebben om de sociale ongelijkheid te verergeren, juist ook steun genieten van degenen die door hun ideeën en beleid het meest getroffen en benadeeld worden?  
Hoe komt het dat politici die vulgaire taal gebruiken en collega-politici beledigen het vertrouwen krijgen van veel kiezers? 
Bart Huydts (voorzitter D66 Amersfoort) zal een inleiding geven op dit thema om vervolgens met de zaal in gesprek gaan. Onder andere vanuit de psychologie, sociologie, ethiek en evolutieleer zoeken we samen naar mogelijke verklaring voor dit wereldwijde fenomeen.