D-café Sport en bewegen

D-Café Sport donderdag 26 januari in de Amerena, inloop vanaf 19.00 uur.

Op weg naar een vitaal Amersfoort in 2032
Wat zijn onze ambities voor een gezonde leefstijl en leefomgeving? Luister en discussieer mee!

Welkom!

Het nieuwe jaar begint voor veel mensen vaak met een lijst vol goede voornemens. Meer bewegen, gezonder eten, vaker sporten. D66 Amersfoort wil het begin van 2023 aangrijpen om met elkaar in gesprek te gaan over de ambities van de stad op dit onderwerp. Op 26 januari vindt daarom een discussieavond plaats met de titel: Op weg naar een vitaal Amersfoort in 2032. Wat zijn onze ambities voor een gezonde leefstijl en leefomgeving?

Eelco Eerenberg, wethouder sport, onderwijs en volksgezondheid van de gemeente Utrecht, geeft een korte inleiding op het onderwerp. Amersfoortse wethouders Ben van Koningsveld en Willem-Jan Stegeman en ultra-atleet en sporttherapeut Mik Borsten zullen vervolgens de discussie met de zaal aftrappen. De gespreksleiding is in handen van D66 bestuurslid Simone Melis.
De avond is vrij toegankelijk en staat uitdrukkelijk open voor niet-D66 leden. Een goede gezondheid gaat ons immers allemaal aan!

Programma

Keynote van Eelco Eerenberg, D66 wethouder in Utrecht op het gebied van ruimtelijke ordening, onderwijs en volksgezondheid (onder voorbehoud van raadsagenda)

Drie gespreksrondes met elevator pitches door ieder panellid, gevolgd door een discussie met de zaal. Gespreksleiding door bestuurslid Simone Melis.

Ronde 1: Visie
Hoe zien we de stad Amersfoort over 10 jaar als het gaat om de gezondheid van haar inwoners? Wat is de visie op het stimuleren van bewegen: bij verenigingen, op school (b.v. via de zgn. “brede school”), sportscholen en (gratis) in de openbare ruimte – en hoe gaan we dat realiseren? Hoe houden we de sportverenigingen op de been, nu en in 2032?
Panellid: Wethouder Ben van Koningsveld

PAUZE

Ronde 2: Verbinding
In het sportakkoord staat dat we meer verbinding willen tussen sport en sociaaldomein, hoe gaan we dit doen? Wat is daarbij de rol van de buurtsportcoaches?
Panellid: Mik Borsten, ultra-atleet en sporttherapeut
Ronde 3: Vitaliteit
Hoe krijgen we Amersfoorters in beweging, juist ook mensen met meer afstand tot een gezonde, actieve leefstijl (gelijkheid in toegang, in kansen en in mogelijkheden)? Hoe kan de gemeente dit stimuleren en faciliteren?
Panellid: Wethouder Willem-Jan Stegeman

Conclusie en sluiting
We zien u graag op 26 januari voor deze inspirerende avond over gezondheid, sport en bewegen!

Aanmelden

Locatie: Amerena
Datum en tijd: Donderdag 26 januari 19.30u-21.30u; inloop vanaf 19.00u. Opgeven kan via een mailtje naar [email protected].