Wethouders

In het huidige college hebben namens D66 twee wethouders zitting