Maidenspeech Brenda: laat elke stem tellen door middel van het burgerberaad!

Op 6 december hield burgercommissielid Brenda Brouwer haar maidenspeech over de ‘Opinienota Burgerberaad’. Een belangrijk onderwerp, omdat D66 samen met GroenLinks ervoor heeft gezorgd dat het burgerberaad in Zwolle op de kaart staat! Op 7 maart 2023 zal het eerste burgerberaad worden georganiseerd. Tijdens dit burgerberaad zullen inwoners de Zwolse politiek helpen door een advies te geven over een ingewikkeld onderwerp. In aanloop daarnaartoe sprak de raad aan de hand van een opinienota over de opzet van het burgerberaad. Hieronder lees je de maidenspeech van Brenda.

Initiatiefvoorstel D66

“Voorzitter, vandaag ligt de opinienota van de raadswerkgroep inwonersbetrokkenheid voor. D66 is er trots op dat het initatiefvoorstel van ons en Groenlinks zo positief is ontvangen door de raad en dat deze raad open staat om inwoners het vertrouwen te geven om beslissingen te maken voor de stad Zwolle. D66 is dan ook voorstander van het zo goed en grondig mogelijk uitvoeren van het Zwolse burgerberaad. Wat ons betreft krijgt het burgerberaad een groot mandaat en nemen raads- en burgerleden niet deel tijdens het gehele proces. Onze fractie zou graag zien dat zoveel mogelijk uitkomsten en adviezen van het burgerberaad worden geïmplementeerd en wij hopen dan ook dat de volledige raad voornemens is om de uitkomsten als zwaarwegend advies over te nemen. Ons insziens kunnen er vooraf enkele voorwaarden worden gesteld o.a. ten aanzien van de financiele haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. Het is belangrijk dat deelnemers zich gehoord voelen en het moet helder zijn wat er met hun input wordt gedaan. 

Persoonlijke motivatie

Maar voorzitter, voor ik verder ga over het Zwolse burgerberaad, zou graag eerst iets willen vertellen over wie ik ben en waarom ik hier sta. Deze raad kent mij als ‘degene die 1 stem te weinig had om met voorkeursstemmen een plekje in de raad te krijgen’. Dat was jammer, maar ik sta hier nu toch als burgerraadslid mijn maidenspeech te geven. Behalve mijn burgerraadlidmaatschap in Zwolle werk ik veel in landen waar de ruimte voor inwoners om politieke beslissingen te beinvloeden steeds kleiner wordt. Nederland heeft mensenrechten en democratie hoog in het vaandel staan en financieert wereldwijd projecten die bijdragen aan het behalen van deze doelen. Zelf werk ik met name aan drinkwatervoorzieningen voor de meest achtergestelde groepen zoals gevluchtte mensen, in landen zoals Oeganda, Nepal en Egypte. En al die projecten hebben een component om inwoners te betrekken bij de besluitvorming. Ook in eigen land kunnen we wat mij betreft nog wel wat verbeteren aan onze democratie en het vertrouwen van onze inwoners in de democratische instellingen. Vooral voor de inwoners die zijn ‘afgehaakt’, zoals mijn moeder. Mijn moeder die vaak 6 dagen in de week in de ploegendienst achter de lopende band staat, het nieuws enkel volgt via Facebook en die de informatie die ze van de overheid krijgt niet altijd begrijpt. Zij heeft er geen vertrouwen meer in dat de overheid er voor haar is. Dát is een van de redenen dat ik in politiek ben gegaan. Iedereen, ongeacht opleidingsniveau, achtergond of gender moet gelijke kansen krijgen en kunnen vertrouwen op de overheid. 

Elke stem telt!

Terugkomend bij het burgerbaad: de fractie van D66 vindt het een van de belangrijkste voorwaarden om de representativiteit van de deelnemers zo veel mogelijk te waarborgen. Het burgerberaad moet inclusief zijn. D66 kan zich dan ook vinden in het door de werkgroep voorgestelde gewogen lotingsproces. Daarnaast vindt de fractie van D66 het belangrijk dat juist die mensen die normaal gesproken de weg naar de politiek minder makkelijk vinden, wél meedoen aan het Zwolse burgerberaad en wij vinden dan ook dat er geen financiële belemmering moet zijn. Wij kunnen ons dan ook vinden in de door de werkgroep voorgestelde faciliteiten voor de deelnemers. Wij zijn ook akkoord met de voorgestelde werkwijze om het onderwerp van het beraad te bepalen. Met name de peilingen onder inwoners spreekt ons aan. Dit draagt namelijk bij aan het draagvlak voor het burgerberaad, wat uiteraard zeer belangrijk is om het beraad te laten slagen. De fractie van D66 ziet dit eerste Zwolse burgerberaad als een opzetje naar een structurele participatieve democratie en mogelijk zelfs een opstap naar een burgerberaad waar de gemeenteraad zich vantevoren al committeert aan de uitkomsten. Zoals reeds aangekondigd overwegen wij om samen met GroenLinks een motie in te dienen om dit eerste burgerberaad goed te evalueren en de geleerde lessen mee te nemen in de wat ons betreft vele volgende Zwolse burgerberaden.

Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit eerste burgerberaad en zijn dan ook blij met het voorstel om in januari te beginnen en aan het einde van 2023 een uitkomst te hebben. Ook wordt de fractie van D66 blij van de voorgestelde opvolgsessie, waarin we wat ons betreft aan de deelnemers kunnen terugkoppelen dat hun keuzes zijn omarmd en worden geimplementeerd. Een burgerberaad is succesvol als we kunnen voorzien in de opvolging van de maatregelen en adviezen. En voorzitter, daar gaat de fractie van D66 voor. 
Want, onze democratie is belangrijk, iedereen moet mee kunnen doen en elke mening en elke stem telt!”