Voorwoord Regiovoorzitter mei

Terwijl we voortvarend aan de slag zijn gegaan met de voorbereidingen van PS2023, is er landelijk veel gebeurd waardoor leden in onze regio zich niet veilig hebben gevoeld binnen hun partij: op een hele directe manier of op een indirecte manier. Helaas heeft dit voor sommige leden betekend dat zij hebben besloten de partij te verlaten, zo ook enkele leden van het bestuur.

Ledenbijeenkomst 15 mei Den Bosch

Op 15 Mei is de partij samen gekomen om dieper na te denken over wat er is gebeurd, en wat daar achter zit. Een eerste stap in een lange reis. Als bestuur willen we de komende tijd samen met iedereen werken aan een cultuur binnen de partij waar politieke ambitie en verbondenheid met haar leden hand in hand gaan. Daar mogen jullie ons op aanspreken.

Lijsttrekkersverkiezing

Om de voorbereidingen van PS2023 door te laten gaan, heeft het bestuur snel tijdelijk orde op zaken willen stellen in Maart met mijn benoeming tot interim voorzitter. De PS2023 trein staat nu solide op de rails. Nu moet het verkiezingsproces van de lijsttrekker in al haar glorie kunnen plaatsvinden. Hiervoor gaat het bestuur in Juni lijsttrekker debatten organiseren in de regio’s. Hierover snel meer. Om dit proces niet te verstoren, heeft het bestuur besloten de verkiezing van een nieuwe voorzitter te verlengen met een maand.

Allemaal onderdeel van het open en inclusief democratisch proces waar onze partij voor staat. We hopen jullie allen te zien tijdens de lijsttrekker debatten!

Verkiezing nieuwe voorzitter

In haar vergadering van 18 mei jl. in overleg met de regionale verkiezingscommissie besloten de kandidaatstelling voor het voorzitterschap van het regiobestuur te verlengen t/m 26 juni. Kandidaten voor het voorzitterschap regiobestuur ZH kunnen zich vanaf 27 mei om 10:00 aanmelden via MijnD66. Het proces zal conform het landelijk- en regioreglement worden begeleidt door de RVC. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de voorzitter RVC [email protected]