Voorwoord Regiovoorzitter mei

De nieuwe statenperiode is van start. Het stof van de campagne is neergedaald. Onze blik is gericht op de komende jaren. Nu is het moment om als regio te bouwen aan onze vereniging. Dit doen we as regiobestuur samen met de fractie, commissies, afdelingen, en met jou! Zien we jou bij onze zomerborrel of bij het landelijk congres komend weekend?

Sterke vereniging

Een sterke vereniging is gebaat bij een structuur waar talenten (h)erkent worden. Waar we elkaar helpen om op de juiste plek te komen en jezelf te ontwikkelen. D66 Zuid-Holland heeft een regionale talentencommissie welke onlangs versterking heeft gekregen. Meer over hun missie en leden vind je binnenkort op onze website.

Mede vanwege deze hernieuwde ambitie zoeken we in het regiobestuur versterking in de vorm van een algemeen bestuurslid met de portefeuille Talentontwikkeling en Opleidingen. Ook komt de positie van secretaris vacant omdat we afscheid nemen van onze huidige secretaris Ivo Weiler. Hij trad vorig jaar als secretaris aan en viel gelijk met zijn neus in de boter toen onze toenmalige voorzitter opstapte. Wij hebben veel waardering hoe hij in die periode alle gaten dicht liep als voorzitter a.i. en later o.a. de lijstadviescommissie versterkte. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan op de Haagse Hogeschool en hopen hem in de toekomst nog veel te zien binnen onze partij.

Vacatures

De profielschets voor secretaris vind je hier.
De profielschets voor algemeen bestuurslid vind je hier.

De vacatures staan tot 16 juni 23.59 open. Kandideren is mogelijk via MijnD66. Wanneer je vragen hebt over de functie en het bestuur in het algemeen, neem dan contact op met het Regiobestuur (Lodi van Brussel). Tijdens de zomerborrel wordt kandidaten de mogelijkheid geboden om een korte pitch te houden over hun kandidatuur.