Voorwoord van Laura

In deze eerste nieuwsbrief van 2023 wil ik beginnen met je alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. Zowel voor jou persoonlijk als voor je geliefden, in je werk en voor je gezondheid, maar zeker ook alle goeds voor ons als samenleving in de provincie.

Verkiezingen over 6 weken

Als ik dit schrijf (1 februari) gaat over precies 6 weken Nederland, en ook Zuid-Holland, weer naar de stembus. De campagne is nu echt begonnen. We gaan de komende weken door heel de provincie de straat op en in vele zaaltjes in debat met andere partijen.

In de Staten zijn de naderende verkiezingen ook zeker te merken. Moties vreemd over verschillende, sympathieke onderwerpen en stevige debatten over onderwerpen als het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het overlegorgaan dat namens alle provincies in Nederland belangen richting de Rijksoverheid behartigd. Als D66 hechten wij waarde aan een orgaan als het IPO, omdat we hiermee onze slagkracht als provincies kunnen vergroten. Veel onderwerpen overstijgen onze provinciegrens, denk maar aan de stikstofcrisis.

D66 is nodig

Een crisis waar we vandaag maar weer zien hoe belangrijk het is dat een partij als D66 in onze Staten zit. Het bericht van het CDA waarin wordt gesteld dat meerdere lijsttrekkers de stikstofplannen naast zich neer willen leggen baart mij zorgen. We hebben simpelweg de ruimte niet om nu te verzwakken. De natuur moet echt versterkt worden, de woningbouw moet van het slot af. Liever gisteren dan vandaag. Alleen door nu stappen te zetten gaan we vooruit.

Doe mee!

Dus ik vraag je om mee te doen. Help mee met campagnevoeren, of doneer aan onze onlinecampagne. Samen kunnen we Zuid-Holland overtuigen om de juiste keuze te maken in het stemhokje.

Stop stilstand. Stem vooruit.