Uitdagingen met de omgevingsvisie écht aanpakken

In de provincie Zuid-Holland hebben we te maken met grote opgaven als het gaat om woningbouw, stikstof, bodemdaling, energie, ons vestigingsklimaat, enzovoorts. Deze onderwerpen vallen in het terrein van het Omgevingsrecht en raken elkaar langs alle kanten. Mede hierdoor is het belangrijk dat deze onderwerpen zo veel mogelijk integraal zijn aangepakt.

De aanhouder wint?

Gedeputeerde Staten (GS) heeft aangegeven dat ze de integraliteit bewaken aan tafel maar dat het niet mogelijk is om altijd met alles rekening te houden. En dat is te zien in het huidige Omgevingsbeleid. De vorige vergadering hebben wij GS al opgeroepen om hier meer werk van te maken, maar helaas nog zonder resultaat. Vandaar dat wij tijdens het behandelen van het herziende omgevingsbeleid een motie hebben ingediend.

“Dit punt hebben wij als D66 al eens eerder gemaakt, maar tot nu toe aan dovenmansoren gericht. Wanneer gaat GS nu echt werk maken van een integrale aanpak?”

Kirsten Wilkeshuis

Elke dag beter

Voor D66 is integraliteit een belangrijk onderwerp. Om echt verandering teweeg te brengen moet je zo veel mogelijk aspecten van een probleem in acht nemen. Als je het bijvoorbeeld hebt over de woningmarkt, dan moet je ook kijken naar bereikbaarheid, duurzaamheid of de groene ambitie van de provincie. Het motto van ons College is niet voor niets “Elke dag beter. Zuid-Holland.” Laten we er dan voor zorgen dat het ook elke dag beter is in onze provincie. Dat kan alleen als je met een integrale visie aan de slag gaat in onze provincie.

Ons doel

Deze motie moet ervoor zorgen dat de Gedeputeerde Staten werk gaan maken van een integrale omgevingsvisie waarbij er intensief wordt samengewerkt met onze inwoners en er duidelijk wordt gecommuniceerd over deze visie.