Stormschade duingebied

Eerst Dudley, daarna Corrie en vervolgens Eunice. Drie zware stormen die in de afgelopen periode over onze provincie zijn geraasd. Alle drie de stormen zorgden voor veel overlast en schade bij zowel inwoners als ondernemers.

Eunice

De storm Eunice is de zwaarste storm die we in 50 jaar hebben gehad en behoort tot de top-3 zwaarste stormen ooit gemeten sinds 1970. Reden om voor onze provincie code rood af te geven. Veel mensen hebben zich schrap gezet voor de storm en probeerden voorbereidingen te treffen, zeker aan de kust.

Strandtenthouders

Op NPORadio2 werd in de ochtend van 18 februari gemeld dat verschillende strandtenthouders enorme hoeveelheden zand uit de duinen hebben gehaald. Hiermee wilden ze zich tegen de storm en mogelijk het hoge water beschermen. Dit is begrijpelijk, maar op deze manier gaat het ten koste van de bescherming van anderen. Geen goed idee, vindt D66.

Beschadigen duinen

De duinen zijn naast een beschermd natuurgebied, ook onze eerste lijn van bescherming tijdens hoogwater. Een groot deel van de provincie en zeker het kustgebied is gebaat bij de bescherming die het duingebied geeft. Wanneer er grote hoeveelheden zand uit worden gehaald, verzwakt dit de duinen. Dit is nadelig voor ons allemaal.

Schriftelijke vragen

Kirsten Wilkeshuis heeft namens de fractie schriftelijke vragen ingediend bij de Gedeputeerde om na te gaan wat de regels zijn over het weghalen van grote hoeveelheden zand en wie verantwoordelijk is voor de handhaving van die regels. Wat D66 betreft moet het niet zo zijn dat er grote hoeveelheden zand uit een beschermd natuurgebied gehaald worden.

“Ik snap de zorgen van ondernemers over hun eigen zaak, maar het moet niet zo zijn dat er dan zand uit de duinen gehaald kan worden. Dit gaat ten koste van de bescherming van anderen.”

Kirsten Wilkeshuis