Stem vooruit: Zuid-Holland kan op 15 maart het tij keren

Afgelopen week herdacht Nederland de Watersnoodramp. 70 jaar geleden vond de grootste natuurramp in Nederland van de 20e eeuw plaats. In de nacht van 1 februari 1953, door een combinatie van een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij, braken op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant de dijken. Tijdens de herdenking werd ook 70 jaar vooruit gekeken: hoe ziet de toekomst van de Nederlandse kust eruit? Hoog tijd volgens D66-kandidaten voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland Evita Rozenberg (#4) en Niels Back (#10) om werk te maken van deze toekomst. Liever gisteren dan vandaag het tij keren, zodat onze inwoners droge voeten houden, ook over 70 jaar.

Wij zijn de generatie die het verschil kan (en moet) maken

‘‘Met grootouders op Schouwen-Duiveland ben ik opgegroeid met de verhalen over de Watersnoodramp en bezocht ik als kind de Deltawerken. Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater vanuit zee”, herinnert Evita Rozenberg zich (#4). De herdenking, samen met de aanhoudende droogte van afgelopen zomer en de overstromingen in Zuid-Limburg van 2021, wakkert bij Rozenberg en Niels Back (#10) het gevoel aan dat Nederland en zeker Zuid-Holland op een kantelpunt staan. ‘‘Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering, ook wij in Nederland, maar we kunnen en moeten vanuit de politiek echt het verschil maken’’, aldus Back. “Wij zijn onderdeel van de generatie die écht met de gevolgen van klimaatverandering te maken krijgt en tegelijkertijd de laatste generatie die er iets tegen kan doen. De Watersnoodramp herinnert ons dat onze veiligheid in Zuid-Holland niet vanzelfsprekend is, en dat de situatie met het huidige tempo van klimaatverandering alleen maar onzekerder wordt”.

Groot deel onder zeeniveau

Door klimaatverandering krijgt Nederland namelijk steeds vaker te maken met zowel droogte als hevige regenbuien. Juist Zuid-Holland kampt als laaggelegen kustprovincie met een stijgende zeespiegel, met als gevolg een zwaardere belasting op duinen, dijken en stormvloedkeringen. Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau, en 60% van Nederland zou onder water kunnen komen te staan door een eventuele overstroming. Bovendien komt de dreiging nu en in de toekomst van de rivieren, waar we als Zuid-Holland, gezien onze ligging, steeds vaker mee te maken zullen krijgen. Rutger Bregman in zijn Essay ‘‘Het Water Komt’’ benadrukt dat Nederland voor een ongekende uitdaging staat. Rozenberg beaamt dit: ‘‘de Deltawerken zijn nu berekend op een zeespiegelstijging van 40 centimeter. Maar met een nog sterkere opwarming van de aarde zijn er uiteenlopende verwachtingen van stijgingen van 2 tot aan 5 meter in de komende eeuw’’.

Penny wise and pound foolish

Om hier echt werk van te maken heeft D66 in het verkiezingsprogramma plannen ten aanzien van de zeespiegelstijging opgenomen. De partij benadrukt de urgentie dat inwoners droge voeten houden en dat de Staten zo snel mogelijk aan de slag moeten gaan met het uitwerken van deze plannen. “Het is politiek aantrekkelijk om nu achterover te leunen en geen keuzes te maken om echt te investeren in de veiligheid van Zuid-Hollanders. Tegelijkertijd is dat heel onverstandig voor toekomstige generaties. Penny wise and pound foolish dus”, aldus Back.

Kies vooruit

Er is volgens D66 echt iets te kiezen voor inwoners van Zuid-Holland op 15 maart. Zij hebben de kans om het tij te keren voor de toekomstige generaties en een nieuwe Watersnoodramp in de
komende zeventig jaar te voorkomen. We moeten vandaag plannen maken om ons aan te passen aan klimaatverandering, om als Zuid-Holland het hoofd boven water te houden. Kiezen we voor stilstand of gaan we vooruit?

Evita Rozenberg #4

Geborgen en getogen in Rotterdam, woont Evita inmiddels een aantal jaren in Den Haag. Ze is 28 jaar oud en werkzaam in de internationale watersector. Hier houdt Evita zich bezig met het organiseren van de eerste waterconferentie bij de Verenigde Naties in bijna 50 jaar. Evita is gemotiveerd om met D66 het verschil te maken en de uitdagingen, dicht bij huis, in de provincie Zuid-Holland aan te gaan. Van de groeiende kansenongelijkheid, woningnood, stikstofcrisis tot aan de gevolgen van klimaatverandering.

Beeld: D66 Zuid-Holland

Niels Back #10

Niels is 26 jaar oud en woont in Den Haag. Hij studeerde en woonde in Leiden en daarna in Delft, waar hij actief voor D66 was in de gemeenteraad. Hij werkt als adviseur voor een digitale en innovatieve overheid. D66 is volgens Niels de partij die de toekomst durft te omarmen, en tegelijkertijd scherpe keuzes voor die toekomst niet uit de weg gaat. Zuid-Holland verdient volgens hem een fijnere leefomgeving met meer ruimte voor de natuur. De provincie moet nu dan ook durven ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan.

Beeld: D66 Zuid-Holland