Statushouders verdienen onze bescherming

Nederland is een land met veel uitdagingen maar voornamelijk een fijn, vrij en welvarend land. We hebben hierdoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar mensen die onze hulp nodig hebben. Statushouders zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Statushouders zijn naar Nederland en naar de provincie Zuid-Holland gekomen uit dreigingen van gevaar, honger of zelfs oorlog. Deze mensen verdienen onze bescherming.

Nederland is een land met veel uitdagingen maar voornamelijk een fijn, vrij en welvarend land. We hebben hierdoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar mensen die onze hulp nodig hebben. Statushouders zijn hier een belangrijk voorbeeld van. Statushouders zijn naar Nederland en naar de provincie Zuid-Holland gekomen uit dreigingen van gevaar, honger of zelfs oorlog. Deze mensen verdienen onze bescherming.

Groep JA21 diende tijdens de Statenvergadering een motie vreemd in waarin ze opriepen tot:
1. Het stoppen van gemeenten onder druk zetten om statushouders te huisvesten en;
2. Het niet meer controleren van gemeenten op de huisvesting van deze statushouders.

Een walgelijke motie, vindt D66. Juist in deze periode waarin de minder bedeelden in onze samenleving het al zo moeilijk hebben, is het niet gepast om deze groep mensen nog verder te marginaliseren. Daarnaast hebben deze mensen, net als alle andere Nederlanders, recht op een goede woning. We zijn dan ook blij dat een groot deel van PS tegen deze motie heeft gestemd en deze van tafel is geveegd.
“De woningnood is hoog, zeker in Zuid-Holland. Maar de oplossing van deze crisis moet niet ten koste gaan van statushouders” aldus onze fractievoorzitter Ria Oosterop tijdens de vergadering. Laten we ons richten op het aanpakken van de bouwopgave. Door met slimme technieken en binnenstedelijk bouwen meer woningen te creëren, voor alle Zuid-Hollanders. Want we laten iedereen vrij, maar niemand vallen.