Gebied voor sociale woningbouw in Bronsgeest helemaal gebruiken

De fracties van GOUD en JA21 hebben onder leiding van D66 een amendement ingediend bij de woonvisie Zuid-Holland om vast te houden aan het plan voor de bouw van 240 sociale huurwoningen in Bronsgeest.

Woningbouw in Noordwijk

De provincie Zuid-Holland heeft vanuit het Rijk de grootste opgave voor het bouwen van nieuwe woningen. Om een passend woningaanbod te kunnen leveren is het belangrijk dat ongeveer 30% van de woningvoorraad sociaal is. Die afspraak hebben wij met elkaar gemaakt en die moeten we ook naleven. De provincie heeft dit aandeel sociale huurwoningen nog lang niet en de gemeente Noordwijk is hier geen uitzondering op.

Alternatieve locaties college Noordwijk

Het college van Noordwijk wil afstappen van het oorspronkelijke plan om in de nieuwe wijk Bronsgeest 240 sociale huurwoningen te bouwen. Noordwijk wil de plannen wijzigen en de wijk kleiner maken. Om het tekort aan woningen op te lossen kwamen ze met alternatieve locaties. Wat de indieners van het amendement betreft zijn deze locaties niet onderzocht en bieden ze op het eerste oog geen goed alternatief voor Bronsgeest. Hier kunnen namelijk in redelijk korte tijd voldoende woningen worden gerealiseerd.

Vasthouden aan 27ha

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Zuid-Holland een passende woning kan vinden. De plannen voor het bouwen van Bronsgeest liggen er al sinds het einde van de vorige eeuw, en zijn hiermee ouder dan sommige Statenleden zelf. De gemeente Noordwijk wil het plan nu weer wijzigen. Om ervoor te zorgen dat die woningen er ook echt gaan komen hebben wij een amendement ingediend die de provincie oproept vast te houden aan het oorspronkelijke plan. Hierdoor is er genoeg ruimte om voldoende woningen te bouwen op een natuur inclusieve en klimaat adaptieve manier.

“Met Bronsgeest kunnen we een flinke stap zetten in het aanvullen van de woningvoorraad in Zuid-Holland. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat de provincie zich aan de gemaakte plannen vasthoudt.”

Vinesh Lalta – Statenlid

Coalitie toont minder ambitie

Het amendement van D66 is tijdens de behandeling helaas weggestemd. De coalitiepartijen kwamen met een alternatief amendement die op veel minder woningen doelde (namelijk 130). Ook alhoewel we het jammer vinden dat de volle ambitie niet getoond is, zijn we wel blij dat er nu een proactieve aanwijzing ligt voor Bronsgeest in Noordwijk.

Beeld: D66 Zuid-Holland