Oproep evaluatiecommissie

Afgelopen maand is onze evaluatiecommissie PS2023 van start gegaan. De commissie wil zich richten op wat afgelopen jaar goed ging en waar we van kunnen leren. Doel is om met een open en positieve insteek alle activiteiten, processen en besluiten te evalueren. Input leveren? Doe dat voor 28 mei.

Beste democraat,

Op 13 april jl. heeft de ledenvergadering van D66 Zuid Holland een evaluatiecommissie van de provinciale statensverkiezingen 2023 aangesteld. Deze commissie bestaat uit Anita Vink (voorzitter), Fleur van der Schalk (D66 Gelderland) en Bas Wallage. Vanuit het regiobestuur wordt de commissie ondersteund door Siert van Kemenade.

De commissie zal zich richten op het evalueren van het gehele verkiezingsproces, beginnend in 2022 en eindigend met de verkiezingen. In het najaar van 2023 zullen de conclusies gepresenteerd worden op de Algemene Regiovergadering.
De commissie wil zich richten op wat goed ging en waar we van kunnen leren. Doel van de commissie is om met een open en positieve insteek alle activiteiten, processen en besluiten te evalueren.

Vertegenwoordigers van alle commissies zullen in ieder geval worden aangeschreven. De commissie zal verder met de lijsttrekker en de voorzitter van het regiobestuur spreken. Maar daarnaast hoort de commissie ook graag van andere mensen uit de regio hoe zij het gehele verkiezingsproces hebben ervaren, en of zij nog tips hebben. Denk aan gebeurtenissen die je als positief, zaken die je hebt gemist of anderszins zijn opgevallen.

Wil je met ons spreken over de evaluatie dan kun je Anita Vink als voorzitter van de commissie een bericht sturen op [email protected]. Doe dit dan voor 28 mei 2023.
Na 28 mei zullen we de verschillende gesprekken inplannen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen bekijken we in welke vorm de gesprekken plaats kunnen vinden. Mocht je  liever telefonisch contact wensen laat dit dan ook even weten. 
Wil je meer informatie over de diverse commissies en de bijbehorende taken: zie link deelname besluit
 
Bij voorbaat al hartelijk dank voor jullie reacties!
 
Namens de leden van de evaluatiecommissie,

Anita Vink