Nog niet alle vragen rondom uitbreiding RTHA beantwoord

De Statenleden van Zuid-Holland debatteren al enige tijd over een mogelijke uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Meer vluchten die RTHA aandoen, betekent een economische impuls voor onze provincie. Met zoveel dichtbevolkte gebieden eromheen is uitbreiding echter moeilijk zonder extra overlast voor omwonenden te veroorzaken.

Eerder sprak D66 Zuid-Holland – onder voorwaarden – steun uit voor het advies van verkenner Schrijnen. De hoorzitting die de provincie hierover organiseerde, temperde echter het enthousiasme. Weinig betrokken partijen bleken zich bij de hoorzitting namelijk in het advies te kunnen vinden. De oplossingen die Schrijnen voorstelt, lijken op weinig draagvlak te kunnen rekenen.

Een mogelijkheid die in het advies genoemd wordt, is bijvoorbeeld het uitplaatsen van de traumahelikopter. Deze vluchten nemen veel van de geluidsruimte in die RTHA tot zijn beschikking heeft. Uitplaatsing zou een aanzienlijk stuk van deze ruimte vrijmaken voor commerciële vluchten. Over uitplaatsing van de traumahelikopter is echter nooit overlegd met politie of het traumacentrum in Rotterdam. D66-woordvoerder Paul Breitbarth vraagt daarom uitleg hierover aan het provinciaal college.

Ook andere factoren die in het advies nog onduidelijk blijven zullen moeten worden opgehelderd. Zo blijkt uit cijfers dat 60% van de vluchten afwijkt van de voorgeschreven routes. Dit zorgt voor extra overlast voor omwonenden. D66 Zuid-Holland wil op korte termijn oplossingen zien waarmee dit tegengegaan wordt. De provincie stelt namelijk aan het einde van deze maand een advies op richting de staatssecretaris. Het nieuwe kabinet zal uiteindelijk een besluit nemen over de ruimte die RTHA krijgt en daarmee indirect over uitbreiding van de luchthaven.

Dit nieuwe Luchthavenbesluit, waar het Rijk binnenkort mee komt, moet niet alleen voordelen voor RTHA bevatten, maar ook voor omwonenden. Zelfs als de traumahelikopter wordt uitgeplaatst, is het volgens D66 Zuid-Holland niet de bedoeling dat de vrijgekomen ruimte volledig wordt ‘volgevlogen’ door commerciële luchtvaart. Er moet namelijk fors worden ingezet op de beperking van uitstoot van CO₂, fijnstof en ultrafijnstof om het leefklimaat in de directe omgeving van RTHA te verbeteren. Een gezonde leefomgeving vinden wij namelijk voor alle inwoners van Zuid-Holland van het hoogste belang, ook voor omwonenden van een luchthaven.