Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen

De Statenfractie is samen met andere fracties van de provincie Zuid-Holland op bezoek geweest in Rijswijk-Buiten en The Green Village in Delft. Hier bouwen projectontwikkelaars, ondernemers en onderzoekers aan de wijk van de toekomst.

Het wonen van de toekomst

Klimaatverandering is te merken in onze steden, dorpen en wijken. Het weer is extremer met meer regenval en de zomers kunnen flink warm worden. Wateroverlast, hittestress en biodiversiteit staan dan ook centraal in klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.

Verbetering van de leefbaarheid

Door het klimaat en de natuur mee te nemen in bouwplannen, is een wijk beter leefbaar voor mens, dier en natuur. Dit gaat verder dan het ontkoppelen van het gas, het beter isoleren van de huizen of het aanleggen van zonnepanelen. De natuur is in dit soort wijken letterlijk ‘omarmt’ en duurzame opties voor vervoer zijn binnen handbereik. In Rijswijk-Buiten zien de Statenleden daar de uitwerking van. Zo zijn er overal groene perken aangelegd, wordt er minder gemaaid en zijn er wadi’s aangelegd. Wadi’s zijn groene greppels in stedelijk gebied waar overtollig regenwater in kan wegspoelen. Door de hele wijk zijn deelauto’s geplaatst waar bewoners gebruik van kunnen maken en er is hoogwaardig openbaar vervoer aanwezig.

Innoveren in Delft

Waar in Rijswijk de duurzaamste wijk van Nederland al bijna helemaal af is, wordt in Delft gewerkt aan innovaties voor de wijk van de toekomst. The Green Village op de campus in Delft -waar zo’n 10 mensen fulltime wonen- biedt ruimte aan ondernemers en onderzoekers om duurzame oplossingen en innovaties te testen. Op The Green Village worden innovaties niet door wet- en regelgeving beperkt. Op voorhand zijn dus al meer dingen mogelijk om uit te testen. De Statenleden hebben kennis gemaakt met verschillende innovaties zoals energie-neutrale dakbedekking voor verkoeling in de zomer en groene parkeerplaatsen die overtollig regenwater veel sneller kunnen afvoeren door een speciale ondergrond.

Motie PvdD en D66

De indrukken uit het werkbezoek zijn meteen omgezet in actie. Samen met de Partij voor de Dieren heeft D66 een motie voorbereid voor tijdens de Provinciale Statenvergadering. In deze motie roepen ze de provincie op om bij nieuwe bouwplannen aan de voorkant al te zorgen dat deze natuurinclusief en klimaatadaptief zijn. Na een toezegging van de Gedeputeerde Wonen is de motie aangehouden.

“Door vooraf klimaatadaptatie en natuur in te passen in de bouwplannen kunnen kosten en vertraging vermeden worden en krijgt de natuur een stem.”

Vinesh Lalta, Statenlid