Met vertrouwen aan de slag met stikstof

De plannen van de minister van Natuur en Stikstof vallen zwaar bij velen in de agrarische sector. De afgelopen tijd hebben we gezien dat er veel boos- en onzekerheid heerst bij boeren, en dat begrijpen we. Het eerlijke verhaal is dat niet iedere boer kan doorgaan met diens bedrijf, en dat is lastig. Maar het huidige landbouwsysteem is niet houdbaar. De intensieve landbouw vraagt simpelweg te veel van onze natuur. En dat moet anders, want hierdoor komen andere belangrijke sectoren in de knel.

“Samen met boeren willen we werken aan onze natuur voor een schone lucht, schoon water en duurzame landbouw.”

Laura Neijenhuis – Statenlid

Verdeeldheid in de politiek

Een systeemverandering is nodig, een grote. Jarenlang hebben politieke partijen als de VVD en het CDA er mede voor gezorgd dat boeren de hand boven het hoofd werd gehouden. Door geitenpaadjes in het beleid te vinden konden onze boeren ongestoord verder. Die geitenpaadjes werden door de rechter uiteindelijk afgewezen. Er moest iets gebeuren aan de te hoge hoeveelheid stikstof in ons land, en snel. Deze grote transitie brengt veel weerstand met zich mee.

Die verdeeldheid is steeds meer te zien in de samenleving. Boeren die wegen blokkeren, toegang naar distributiecentra en politici thuis opzoeken. De woede en angst snappen wij goed, maar de manier waarop sommigen die uiten gaat te ver. De politiek moet grenzen trekken, en boeren perspectief bieden. Dat betekent ook dat de politiek de regie moet pakken en in gesprek moet gaan met agrariërs.

Duidelijke keuzes maken en perspectief bieden

Het zal geen verassing zijn dat D66 Zuid-Holland achter het stikstofbeleid staat. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot had enige jaren terug de moed het echte verhaal te vertellen. Hij krijgt, hoe pijnlijk ook, gelijk. Primair moeten we voldoen aan de internationale natuurdoelen. Daar ligt de focus nog steeds op. Dat leidt tot dwingende wijzigingen van de agrarische sector.

Het is nu aan de provincie om samen met de landelijke overheid invulling te geven aan de plannen voor stikstofreductie. We moeten nú aan de slag om boeren perspectief te bieden, en andere sectoren zoals de bouw van het slot af te halen. Daarom hebben we als D66 meerdere moties ingediend bij het college om te zorgen dat er ook echt perspectief komt. Zo roepen we het college op om uit te werken welk soort agrarische bedrijvigheid toekomst heeft in welk gebied en in samenwerking met de Rijksoverheid te kijken naar duurzame verdienmodellen voor boeren.

Het kan wél

Is er toekomst voor de agrarische sector in Nederland? Ja! Wij zijn ervan overtuigd dat kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw de koers is. De minister neemt dat ook in beleid als uitgangspunt en dat krijgt onze steun. Maar ook dan zal de agrifood sector aan de bak moeten en zal de consument een eerlijke prijs voor haar voedsel moeten willen betalen. Als je de boer steunt, betaal dan ook een goede prijs voor ons hoogwaardige voedsel.

Er zijn al vele initiatieven van boeren die bewijzen dat dergelijke bedrijfsconcepten kansrijk zijn. Dat vergt tijd, en best veel geld en doorzettingsvermogen. Moed is nodig om deze koers te houden want in alle bestuurslagen en bij alle politieke partijen is het besef dat maatregelen heel veel pijn (gaan) doen. Toch moeten we kijken wat nú al kan. Daarom roepen we op om als provincie een faciliterende rol te pakken bij initiatieven voor stikstofreductie
 
D66 Zuid-Holland steunt de koers van het kabinet. Samen met boeren willen we werken aan onze natuur voor een schone lucht, schoon water en duurzame landbouw. Wij willen niet blijven hangen in het verleden maar positief vooruitkijken naar de toekomst. Moeilijk? Ja, maar samen gaat en moet het ons lukken. 

Bekijk de inbreng van Laura.

Beeld: Jeroen Mooijman