Luister naar Zuid-Hollanders bij energietransitie

Gisteren heeft Zuid-Holland haar handtekening gezet onder het Klimaatakkoord. “Goed nieuws”, vindt woordvoerder Laura Neijenhuis. “Het akkoord is het resultaat van een mooi traject waarin niet alleen politici en ambtenaren hebben meegedacht, maar juist ook vele andere belanghebbenden aan de klimaattafels hebben meegedaan.”

Bezorgdheid over de uitvoering

D66 is wel bezorgd over de uitvoering en dan met name het gemak waarmee het provinciebestuur en de meerderheid van de Staten over bewonersparticipatie heen stapt. In de provincie wordt door zeven aangewezen regio’s enthousiast gewerkt aan de Regionale Energiestrategieën (RES’en) waarmee Zuid-Holland invulling moet geven aan het Klimaatakkoord. “Ik vraag mij oprecht af waarom er nog geen afspraken zijn gemaakt met deze regio’s”, zegt Laura. “Stuurt het provinciebestuur aan op uitsluitend zonne-energie om de discussie over windenergie op land, die binnen de coalitie gevoelig ligt, te vermijden? Daar lijkt het intussen wel op.”

In het debat

Tijdens het debat in de Staten benadrukte Laura dat er wat betreft D66 goed moet worden geluisterd naar Zuid-Hollanders. “Alleen door alle belanghebbenden vroegtijdig te betrekken en alle duurzame oplossingen de revue te laten passeren, kun je afgewogen keuzes maken. Het Klimaatakkoord blijft op die manier niet een beleidsstuk van overheden, maar wordt een gezamenlijk doel van bewoners, bedrijven en organisaties.” Daarom diende Laura namens D66 de motie in Respecteer bewonersparticipatie bij energietransitie, maar deze kon helaas niet op een meerderheid in de Staten rekenen. Zowel Gedeputeerde Staten als de meerderheid van Provinciale Staten gaven in het debat aan dat “het respecteren van participatieprocessen en de resultaten die hieruit volgen wel erg ver gaat.” Er is dus nog een lange weg te gaan voor de geest van de Omgevingswet ook in de Provinciale Staten van Zuid-Holland doordringt. Met energie voor de toekomst zal Laura daar de aandacht op blijven vestigen.