Denk en handel internationaal met de vinger aan de pols

In Provinciale Staten is opnieuw gesproken over de handelsrelatie die de provincie Zuid-Holland heeft met twee provincies uit China: Hebei en Pudong. De manier waarop de Chinese overheid omgaat met mensenrechten heeft vraagtekens bij deze relatie gezet. Moeten we dit nog wel willen? En zo ja, hoe?

“Laat duidelijk zijn dat D66 racisme, antisemitisme, discriminatie en uitsluiting niet kan en wil tolereren, dat we eraan hechten deze onderwerpen aan de orde te stellen bij onze contacten.”

Ria Oosterop – Statenlid

Handelsrelatie met China

De provincie Zuid-Holland heeft een economische relatie met de provincies Hebei en Pudong. Deze relatie heeft als doel om het Zuid-Hollandse bedrijfsleven in contact te brengen met het Chinese bedrijfsleven. China is een van de grootste economieën op de wereld, en veel productie en innovatie vindt plaats in dit land. Een handelsrelatie kan dus heel waardevol zijn. Maar, gezien de manier waarop China omgaat met mensenrechten kan het lastig zijn om deze relatie te blijven verantwoorden.

In gesprek over lastige politieke onderwerpen

Het bestuur van de provincie stelt het onderwerp mensenrechten altijd aan de orde tijdens de contacten met de Chinese overheid en het bedrijfsleven. Maar als steun in de rug voor de Zuid-Hollandse bestuurders is er nu een kader geschetst aan de hand waarvan de gesprekken meer inhoud kunnen krijgen.

Beoordelen en bijsturen

Uiteraard veroordeelt D66 de schending van mensenrechten in China. Anderzijds is het ook van belang in gesprek te blijven in plaats van elkaar de rug toe te keren. Uiteindelijk stemden wij in met het in stand houden van de relatie tussen Zuid-Holland en Hebei onder een aantal voorwaarden. Zo komen er evaluaties, zodat we de ontwikkelingen in China kunnen bespreken en wegen we de op die manier de voor- en nadelen continu tegen elkaar af. Indien nodig stemt de provincie daarop diens beleid af. Zo blijven we internationaal denken en handelen, maar wel met een stevige vinger aan de pols.