D66 Zuid-Holland roept om helderheid stikstof-vergunningen boeren en bedrijven 

De provincie Zuid-Holland weet mogelijk van honderden veehouderijen en andere bedrijven niet of ze de juiste stikstofvergunningen hebben. Er is een grote kans dat een deel van die boerderijen meer stikstof uitstoten dan waar ze toestemming voor hebben, blijkt uit onderzoek van de NOS.

Snel orde op zaken

Volgens lijsttrekker van D66 in Zuid-Holland Laura Neijenhuis is het cruciaal om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen: “het is volgens experts onmogelijk om zonder een goed overzicht van alle vergunningen de stikstofproblemen op te lossen. Dat betekent mogelijk nog meer effect op onze natuur en vertraging van woningbouw-, infrastructurele- en duurzame energieprojecten”. 

“Het is volgens experts onmogelijk om zonder een goed overzicht van alle vergunningen de stikstofproblemen op te lossen.”

Laura Neijenhuis – Lijsttrekker PS2023

Geen handhaving is een kwalijke zaak

Met de stikstofvergunningen is afgesproken hoeveel je als bedrijf mag uitstoten. Dat hier mogelijk ook niet op wordt gehandhaafd en het overzicht ontbreekt is volgens D66 kwalijk. Zowel de gemeente als provincie heeft (in het verleden) de mogelijkheid gehad om boeren toestemming te geven om dieren te houden. Nergens werd echter centraal bijgehouden om hoeveel vergunningen het ging. Ook de afgelopen drie jaar, waarin de stikstofuitstoot leidde tot grote problemen, werd er geen orde op zaken gesteld, stelt NOS.  

Schriftelijke vragen

Laura Neijenhuis (D66) stelt daarom schriftelijke vragen aan het college. Zo vraagt ze hoe groot dit probleem in Zuid-Holland is en of er überhaupt voldoende ambtelijke capaciteit is om te kunnen handhaven op de stikstofvergunningen. Ook vraagt ze om helderheid over de omvang van het probleem bij de natuurgebieden en wat dit betekent voor eventuele nieuwe vergunningen. Wanneer blijkt dat het college de cijfers niet paraat heeft dringt D66 aan op het zo snel mogelijk onderzoeken en in kaart brengen van de omvang van dit probleem. 

Vooruitgang om de stikstofcrisis op te lossen en de natuur te herstellen

Sommige provincies maken momenteel haast om alsnog alle vergunningen boven tafel te krijgen. Wanneer blijkt dat (boeren-)bedrijven vervolgens niet de juiste vergunningen hebben, zouden zij hun activiteiten moeten stoppen indien er geen ruimte gevonden wordt om alsnog een vergunning te verlenen. Dat laatste kan bijvoorbeeld worden bereikt door andere boeren uit te kopen of te verplaatsen. Het is volgens experts onmogelijk om de stikstofproblemen op te lossen zonder een goed overzicht van alle vergunningen. Daarom wil D66 zeker weten dat de provincie dit scherp heeft, alleen dan kunnen we vooruit richting een oplossing voor de stikstofcrisis om de woningbouw van het slot te halen, en de natuur te herstellen.