D66 stelt vragen over zekerheid drinkwater in Zuid-Holland

Drinkwaterbedrijven en Stichting Duinbehoud maken zich zorgen over de kwaliteit en de kwantiteit van het drinkwater in de toekomst. Hierover stelt D66, samen met Denk en de PvdD schriftelijke vragen.

Woningbouw en groeiend watertekort

Zuid-Holland staat voor een grote opgave als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen. De provincie wil tot het jaar 2040 235.460 nieuwe woningen realiseren. Een grote opgave, niet alleen voor het bouwen van de woningen zelf of de mobiliteit, maar juist ook voor de drinkwatervoorziening.

Door de woningbouw, langdurige droogte, verzilting en bedrijven die steeds meer drinkwater nodig hebben, dreigt op sommige plekken de drinkwatervoorziening al niet meer volledig gegarandeerd te kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld nu al het geval in de regio Den Haag. De oproep van de organisaties? Meer drinkwaterbronnen aanwijzen en inzetten op waterbesparing. Zonder sturing van de provincie kan dit ten koste gaan van kwetsbare natuur.

D66 stelt vragen

We hebben schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over deze opgave. Zo willen we weten hoe groot het probleem van de dreigende watertekorten precies is en welke maatregelen ze willen nemen om waterbesparing te stimuleren.

“Wij willen de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland beschermen zonder hierbij de natuur uit het oog te verliezen.”

Tobias Grond – Fractievertegenwoordiger