Biologische landbouw verder opschalen

De landbouw in onze provincie staat onder druk. Boeren hebben te maken met klimaatverandering, bodemdaling, stikstofuitstoot, biodiversiteit en vinden het lastig om een eerlijke boterham te verdienen.  

Biologische landbouw is een deel van de oplossing voor het stikstofprobleem

We moeten verduurzamen. In de stad en op het platteland. De EU heeft als streven om minimaal 25% van de agrarische activiteit in Europa op een biologische wijze uit te voeren. Nederland zit op dit moment slechts op 4% daarvan. Werk aan de winkel dus!

Biologisch opschalen in Zuid-Holland

Wij vinden dat de provincie een doel moet stellen om veel meer biologische landbouw te hebben. Het college moet met een plan komen hoe we de komende jaren de omschakeling naar biologische landbouw kunnen versnellen. Op deze manier kunnen we boeren perspectief bieden. Zo kunnen we de stikstofgelden niet alleen inzetten voor de uitkoop van boeren, maar ook waar mogelijk boeren te helpen met de omschakeling naar biologische landbouw.

“We moeten de natuur beschermen, de doelen behalen en onze boeren perspectief bieden. Daarom vinden wij dat de provincie boeren moet helpen in de transitie naar biologische landbouw.”

Laura Neijenhuis – Fractievoorzitter