Bescherm Natura 2000 tegen stikstof

In onze provincie hebben we meerdere Natura 2000-gebieden. Veel daarvan zijn duingebieden zoals bijvoorbeeld Solleveld of Meijendel. Plekken met een enorme diversiteit aan begroeiing en aan dieren. D66 wil deze plekken goed beschermen, in lijn met nationaal en Europees recht.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waar bepaalde dieren en planten in hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd om die biodiversiteit te behouden.

En die bescherming is hard nodig, onze Natura 2000 gebieden staan onder druk door de grote hoeveelheid stikstof die neerdaalt in de gebieden door onder andere recreatie. We zien ook dat er in onze dichtbevolkte provincie vraag is naar meer recreatieruimte. Een lastig vraagstuk en daarom nemen we als D66 actie om te voorkomen dat deze gebieden verloren gaan. Hoe doen we dat?

Recreatie

Om recreatie in het meest dichtbevolkte gebied van Nederland toch mogelijk te maken is het belangrijk dat we de Natura 2000 gebieden zo min mogelijk belasten. D66 dient een amendement in waarmee recreatief autoverkeer wordt verboden binnen de Natura 2000 gebieden in onze provincie. Auto’s parkeer je aan de rand van het natuurgebied, waarna je met de fiets of te voet kan genieten van de omgeving. Hiermee zorgen we ervoor dat er minder stikstof neerdaalt in het gebied, wat beter is voor planten en dieren.

“Dit is een quick win aan het beperken van stikstofuitstoot en een bescherming van onze Natura2000 gebieden.”

Kirsten Wilkeshuis

Recreatiezonering

Daarnaast dient D66 een motie in over recreatiezonering. Recreatiezonering geeft in grote lijnen weer op welke plek meer nadruk ligt op recreatie en op welke plek meer op natuurbehoud, waarbij het unieke karakter van een gebied centraal staat. Door vooraf deze beslissing te nemen, kun je het gebied afstemmen op de recreatieve vraag en het beschermen van de natuur. Dit wordt bijvoorbeeld al veel gedaan op de Gelderse Veluwe. In onze motie stellen wij voor om Meijendel & Berkheide als proeftuin voor deze recreatiezonering te gebruiken. Op deze manier kan er meer ervaring worden opgedaan met recreatiezonering die op andere Natura 2000 gebieden toegepast kan worden. Hierdoor kunnen we, ook op de lange termijn, blijven genieten van de mooie natuur die onze provincie rijk is.

Bekijk de video

Beeld: D66 Zuid-Holland