Als het water ons aan de lippen staat

De ministeries van Binnenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur & Waterstaat (I&W) hebben de deltacommissaris Peter Glas gevraagd om een advies uit te brengen over de woningbouw en klimaatadaptatie. Hierbij is hem gevraagd om specifiek te kijken naar de wateropgaven zoals overstromingsgevaar en verzakking.

De nood is hoog

De woningnood is hoog in Nederland. Volgens recente cijfers moeten er tot 2030 zeker 900.000 woningen gebouwd worden om het tekort op te lossen. Het nieuwe regeerakkoord heeft de ambitie om ruim een miljoen nieuwe woningen te realiseren, en dat is goed. Maar wij willen wel dat de huizen die we vandaag bouwen, er over 50 jaar nog steeds staan.

Bouwen op slappe bodem

Uit onderzoek van de deltacommissaris is gebleken dat er bij de keuzes voor nieuwe locaties voor woningbouw nog nauwelijks gekeken wordt naar het bodem- en watersysteem en de gevolgen die klimaatverandering hierop heeft. De verwachting is dat ongeveer 820.000 van de in totaal 900.000 benodigde woningen zullen worden gebouwd in overstroombare gebieden, gebieden met een slappe ondergrond of gebieden met een natte bodem.

Toekomstbestendig?

Dit is een probleem. Want huizen die nu worden gebouwd moeten ook in de toekomst nog bewoonbaar blijven, en dat dreigt mis te gaan als deze worden gebouwd op plekken die in de toekomst mogelijk overstromen.

“Duurzaamheid gaat niet alleen over hoe energiezuinig een woning is, maar ook over de levensduur van een woning. Over 50 jaar moet het water je niet aan de lippen staan.”

(Kirsten Wilkeshuis)

Het Vijfde Dorp

Een van deze gebieden is de Zuidplaspolder waar plannen liggen voor het bouwen van het Vijfde Dorp. Samen met de Partij voor de Dieren laten wij uitzoeken welke afwegingen de provincie maakt bij het bouwen van nieuwe woningen. Daarnaast vragen we het College of deze bereid is om op provinciaal niveau beleid te maken over de wijze van bebouwing, waarbij rekening wordt gehouden met klimaatadaptatie.