Afzwaaiend fractievoorzitter Ria wenst Laura veel succes

Na bijna zeven jaren fractievoorzitterschap geef ik met heel veel plezier het bekende stokje over aan Laura. Zij is onze lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Verkiezingen die, eigenlijk zoals altijd, bepalend zullen zijn voor een nieuwe periode Provinciale Staten, met of zonder D66 in de coalitie.

Lijsttrekkerschap

Dat lijsttrekkerschap vergt, ik weet het uit ervaring, veel tijd en inzet. De programmacommissie rondt de werkzaamheden bijna af, de campagnecommissie zal binnenkort gaan knallen. Daarnaast zullen er, hoe dichter bij de verkiezingen hoe meer, debatten zijn. Debatten waarin D66 het verschil moet zien te maken om zo zoveel mogelijk kiezers te trekken.

Zichtbaarheid

In de aanloop naar maart 2023 gaat het ook om zichtbaarheid. De werkbezoeken die we (ondanks Corona) hebben afgelegd zullen vruchten afwerpen, maar de komende tijd zal er wat dat betreft nog een tandje bij moeten. Gelukkig kunnen we als fractie steeds rekenen op leden die zich samen met ons sterk willen maken.

Politiek is overtuigen

Politiek is niet alleen het innemen en uitdragen van standpunten, het is ook het overtuigen van interne en externe partijen. Voorbereiden, met elkaar discussiëren, communiceren: en zo duidelijk maken waar D66 in de provincie Zuid-Holland voor staat. Dat hebben we de afgelopen periode gedaan, en daar gaan we mee door.

Het betekent ook steun zoeken bij andere fracties in Provinciale Staten om op die manier een meerderheid te vinden voor onze idealen en standpunten. Wat dat betreft was de afgelopen periode misschien niet de gemakkelijkste. Opereren vanuit de oppositie tegenover een coalitie met een nogal dichtgetimmerd programma is nu eenmaal lastig. Toch is het de fractie meerdere keren gelukt om die meerderheid voor een idee te vinden. Goede onderlinge contacten dragen daartoe bij, net als overtuigingskracht en transparantie.

“Ik wens Laura heel veel succes toe met het leiden van de fractie en als lijsttrekker bij de verkiezingen.”

Ria Oosterop – Statenlid