Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Heide op de Veluwe. Beeld: Unsplash

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou?

Ook als dorp dragen we bij aan het grotere geheel. Geen woorden, maar daden als het gaat om ons klimaat. Wij willen verder gaan dan de huidige politiek. Het ontbreekt Westervoort aan visie en beleid voor de lange termijn.

Wij ondersteunen van harte de huidige initiatieven voor elektrische laadpalen en de stimulans voor particulieren voor de plaatsing van zonnepanelen. Wij pleiten echter voor een integrale aanpak in plaats van losse initiatieven. Als klein dorp mag onze ambitie op het gebied van klimaat groot zijn. Daarom willen we het voortouw nemen en als proeftuin dienen voor duurzame initiatieven.

Dit doen we het liefst samen met de inwoners van onze gemeente, want wij vinden het belangrijk dat inwoners initiatieven inbrengen, ze mee kunnen doen en daarvan kunnen profiteren.

Een andere weg is om met andere
belanghebbenden te kijken naar waar we slimme, innovatieve en duurzame investeringen kunnen doen. Zo denken wij aan samenwerkingen met woningcorporaties en energiebedrijven. We willen met hen kijken naar de installatie van zonnepanelen op onze parkeerplaatsen of bij ons station. Samen zetten we koers naar een schoon Westervoort.

Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Ons uitgangspunt is dat Westervoort een zelfstandige gemeente is en moet blijven. Echter is dit toekomstbestendig?

We stimuleren milieuvriendelijke mobiliteit – schoon vervoer en andere manieren van verplaatsing.

Werken aan een evenwichtigere woningverdeling voor jongeren en ouderen.

Als dorp dragen we bij aan het grotere geheel. Geen woorden, maar daden als het gaat om ons klimaat. Wij willen verder gaan dan de huidige politiek.

Onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. D66 zal zich daar waar mogelijk blijvend inzetten voor de Westervoortse kinderen.

Ons uitgangspunt is dat Westervoort een zelfstandige gemeente is en moet blijven. Echter is dit toekomstbestendig?

We stimuleren milieuvriendelijke mobiliteit – schoon vervoer en andere manieren van verplaatsing.

Werken aan een evenwichtigere woningverdeling voor jongeren en ouderen.

Als dorp dragen we bij aan het grotere geheel. Geen woorden, maar daden als het gaat om ons klimaat. Wij willen verder gaan dan de huidige politiek.

Onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. D66 zal zich daar waar mogelijk blijvend inzetten voor de Westervoortse kinderen.

Daarbij gebruiken we het uitgangspunt ‘Wat je zelf kunt, moet je zelf doen’.

Wat levert het nu op en wat levert het op de lange termijn op? Dat moeten we bij elke financiële beslissing afwegen.

Westervoorters verdienen een dorp waar de lucht schoon is en de omgeving groen. Een omgeving die het veranderde klimaat aankan. Daarom moeten we investeren in een groene omgeving.

Daarbij gebruiken we het uitgangspunt ‘Wat je zelf kunt, moet je zelf doen’.

Wat levert het nu op en wat levert het op de lange termijn op? Dat moeten we bij elke financiële beslissing afwegen.

Westervoorters verdienen een dorp waar de lucht schoon is en de omgeving groen. Een omgeving die het veranderde klimaat aankan. Daarom moeten we investeren in een groene omgeving.

Toont 9 van 9


Hier lees je de plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.