Wonen voor iedereen

Werken aan een evenwichtigere woningverdeling voor jongeren en ouderen.

Wonen in Westervoort moet voor iedereen bereikbaar zijn. Wij gaan naar een meer evenwichtige, sociaal-financiële woningopbouw. Waar we in het verleden vooral gewerkt hebben aan de sociale woningbouw, werken we nu aan de realisatie van een meer gebalanceerde woningmarkt. Dus meer duurdere woningen, maar ook naar een meer evenwichtigere woningverdeling voor jongeren en ouderen. Door de ontwikkeling van Westervoort-Noord is een sportpark op een nieuwe locatie en waar verenigingen samenwerken, gewenst. Wij ondersteunen dit dan ook van harte.