Met politieke moed de toekomst tegemoet

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom laten we iedereen vrij, maar niemand vallen. Ook in Westervoort.

1. vooruitstrevende en redelijke mensen met een pragmatische instelling
2. democratisch en liberaal en sociaal

1.     vertrouwen op de eigen kracht van mensen
2.     streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving
3.     alle Westervoorters!
4.     regionale samenwerken
5.     koesteren van de grondrechten en gedeelde waarden

1. een dorp waar elke Westervoorter wil zijn
2. iedereen een stem geven bij belangrijke onderwerpen die ons dorp raken

Lees meer op de website van ons wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting.