Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. De gemeentelijke taken met betrekking tot onderwijs zijn beperkt. D66 zal zich daar waar mogelijk blijvend inzetten voor de Westervoortse kinderen.

Onze kinderen verdienen een veilige en stimulerende school om naar toe te gaan.
Met de meeste Westervoortse gezinnen gaat het in Westervoort gelukkig goed, maar helaas niet met alle gezinnen.

Naast alle maatregelen rondom Covid-19 spelen ook andere factoren een rol waardoor kinderen in de knel kunnen komen of uitvallen op school. Het geeft een beperking binnen hun sociale leven. D66 wil dat iedereen kan meedoen. Door tijdig hulp te bieden bij opvoedingsproblemen, schulden en laaggeletterdheid zorgen we dat onze schoolgaande kinderen een maximale kans krijgen om mee te doen.
 
Het Goed-voor-elkaar-team biedt ouders advies en ondersteuning, zodat zij zelf weer invloed kunnen uitoefenen op hoe zij hun leven inhoud en richting willen geven. Ook de kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen rekenen op voldoende ondersteuning op en buiten school, passend bij hun behoefte.

Ons uitgangspunt is dat Westervoort een zelfstandige gemeente is en moet blijven. Echter is dit toekomstbestendig?

We stimuleren milieuvriendelijke mobiliteit – schoon vervoer en andere manieren van verplaatsing.

Werken aan een evenwichtigere woningverdeling voor jongeren en ouderen.

Als dorp dragen we bij aan het grotere geheel. Geen woorden, maar daden als het gaat om ons klimaat. Wij willen verder gaan dan de huidige politiek.

Onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. D66 zal zich daar waar mogelijk blijvend inzetten voor de Westervoortse kinderen.

Ons uitgangspunt is dat Westervoort een zelfstandige gemeente is en moet blijven. Echter is dit toekomstbestendig?

We stimuleren milieuvriendelijke mobiliteit – schoon vervoer en andere manieren van verplaatsing.

Werken aan een evenwichtigere woningverdeling voor jongeren en ouderen.

Als dorp dragen we bij aan het grotere geheel. Geen woorden, maar daden als het gaat om ons klimaat. Wij willen verder gaan dan de huidige politiek.

Onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. D66 zal zich daar waar mogelijk blijvend inzetten voor de Westervoortse kinderen.

Daarbij gebruiken we het uitgangspunt ‘Wat je zelf kunt, moet je zelf doen’.

Wat levert het nu op en wat levert het op de lange termijn op? Dat moeten we bij elke financiële beslissing afwegen.

Westervoorters verdienen een dorp waar de lucht schoon is en de omgeving groen. Een omgeving die het veranderde klimaat aankan. Daarom moeten we investeren in een groene omgeving.

Daarbij gebruiken we het uitgangspunt ‘Wat je zelf kunt, moet je zelf doen’.

Wat levert het nu op en wat levert het op de lange termijn op? Dat moeten we bij elke financiële beslissing afwegen.

Westervoorters verdienen een dorp waar de lucht schoon is en de omgeving groen. Een omgeving die het veranderde klimaat aankan. Daarom moeten we investeren in een groene omgeving.

Toont 9 van 9


Hier lees je de plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.