Financiële sturing met het oog op de toekomst

Willen we Westervoort op lange termijn nog leefbaar houden, dan moeten we bij elke financiële beslissing de afweging maken: ‘Wat levert het nu op en wat levert het op de lange termijn op?’

Transparantie

Dit kan alleen als er adequate financiële sturing is. D66 Westervoort wil meer transparantie en zal de komende jaren nog strenger monitoren of gemeenschapsgelden effectief worden ingezet. We zullen  actief naar creatieve manieren zoeken om kostenbewust de zaken te organiseren. Dit zijn veranderingen die om lef vragen.